Valdkonnad / Narkomaania

Narkomaania põhjused

  • 07. Veebruar 2020

Narkootikumide tarvitamisele tõukavad põhjused võivad olla väga erinevad. Narkomaania levikut soodustavad muuhulgas sotsiaalsed probleemid nagu töötus, vaesus, vähene tervisealane teadlikkus ja sellest tulenev riskikäitumine.

Üheks oluliseks riskifaktoriks on ka vaba aja veetmise võimaluste puudumine, mille tagajärjel võivad igavlevad lapsed ja noored hakata tundma huvi narkootikumide vastu. Narkootikumidega eksperimenteerimine on iseloomulik ennekõike nooremale vanuserühmale.

Võimalikud narkootikumide tarvitamise põhjused noorte seas:

Probleemidega toimetulek

Paljud inimesed tarvitavad uimasteid üksinda, sooviga end tegelikkusest välja lülitada ja oma mured ajutiselt unustada. Uimastid võivad lühikeseks ajaks enesehinnangut tublisti tõsta ja sellisest emotsionaalsest dopingust võib tekkida sõltuvus. Paljud noored usuvad ka näiteks, et kofeiin, tubakas ja amfetamiin aitavad neil kehakaalu kontrolli all hoida ning et nii vastavad nad paremini ühiskonnas levinud saledusenormile.

Meelelahutus

Paljude meelest on keelatud uimastid peol või ööklubis samasugune lõõgastusvahend nagu mõne teise jaoks klaas veini. Sellised inimesed on enda arvates uimastite mõjuga hästi kursis, teavad oma piire ning sageli on neil väljatöötatud plaan, mida ja millal võtta. Paljud uimastid on tihedalt seotud ka muusika- ja moemaailmaga ning on osa neid ümbritsevast subkultuurist.

Katsetamine

Teismelisi köidab sageli kõik, mis on meelierutav ja salapärane. Keelatud uimastid on üha lihtsamini kättesaadavad ning järjest rohkem noori proovib uimasteid selleks, et kogeda midagi uut ja põnevat.

Enamik selliseid noori katsetavad keelatud uimastitega vaid lühikest aega ja lõpetavad siis nende tarvitamise täielikult. Üldjuhul ei tekita paarikordne tarvitamine sõltuvust, kuid on ka inimesi, kes juba esmakordsel tarbimisel tekitavad oma tervisele suurt kahju.

Kaaslaste heakskiit

Mõnedes sõpruskondades on surve tarvitada uimasteid, sest tundub, et igaüks tarvitab neid. Teismeliste jaoks, kes alles tegelevad oma „mina" leidmisega, võib uimastite tarvitamine olla mitte üksnes vahend seltskonda sobitumiseks, vaid ka protest oma perekonna või ühiskonna vastu.

Mõned uimastid on ühiskonnas aktsepteeritud

Seadusega lubatud uimasteid nagu energiajooke, sigarette ja alkoholi kujutatakse meedias sageli kui loomulikku osa ihaldusväärsest ning lahedast elustiilist. Paljud alustavadki nende tarvitamist lihtsalt seepärast, et need tunduvad olevat head lõõgastusvahendid, või siis selleks, et täiskasvanulikum ja lahedam näida.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et isiklikul tasandil on kuni 25-aastaste noorte seas levinumateks narkootikumide tarbimise põhjusteks uudishimu, soov eksperimenteerida, sõprade ja eakaaslaste eeskuju, pere- ja turvatunde puudumine, emotsionaalse läheduse defitsiit, vaba aja veetmise võimaluste puudumine, soov põgeneda probleemide eest ning ühekülgne arusaam uimastitest.

Ühiskondlikul tasandil on tähtsamateks põhjusteks uimastite kättesaadavus, ühese seisukoha puudumine narkootikumide ja sõltuvusse jäänud inimeste ning nende abistamise suhtes, narkomaaniateema tagaplaanile jäämine ühiskonnaelu ja päevapoliitika teiste probleemide kõrval, olukorda mõjutada saavate inimeste (õpetajate, ametnikud) ebapiisav pädevus probleemi käsitlemisel ning haridussüsteemi orienteeritus stabiilsete isikuomaduste ja keskendumisvõimega õpilastele.

MÄRKSÕNAD: narkootikumid narkomaania uimastid