Valdkonnad / Tubakas

Kellele ja miks?

Lühifilm „Suits" ei ole mingil moel tavapärane suitsetamisvastane õppefilm. See on žanrilt õudusfilm, kus segunevad splatter-stiil ja absurdikomöödia. Noored arvavad sageli, et nad juba teavad suitsetamise kahjulikkusest kõike ega ole infole kuigi vastuvõtlikud. Et film noortes diskussioone ja emotsioone tekitaks, on selle vormi ja teostuse juures taotluslikult püütud vältida etteaimatavat „õpetlikkust".

Eesmärk

Filmi eesmärk on edastada infot suitsetamisega seotud tervisekahjude kohta ja ühtlasi tekitada ka šokeerivat vastikustunnet, et vähendada noortes soovi suitsu proovida või takistada nende muutumist regulaarseteks suitsetajateks. Film on mõeldud vaatamiseks vanemale kooliastmele (15–18aastased noored).

Stiilivalik ei ole juhuslik – näiteks aastast 2001 Kanadas sigaretipakkidele pandavate hoiatuspiltide mõju hindamine näitas, et tõhusaimaks osutusid suitsetamise ohtude teadvustamisel just šokeerivad pildid. Vastukaaluks meelelahutus- ja reklaamimaailma püüdele näidata suitsetamist kui glamuurset tegevust, mis rõhutab suitsetaja iseseisvust või rahustab närve, tegutseb filmi peategelane, dr Suits, oma „patsientidega" nagu suitsetamine inimorganismiga, hävitades süsteemselt organeid ja elundkondi, tekitades vaatajas jälkust ja vastikustunnet. Seejuures on filmi idee teostuses kasutatud nii suuri liialdusi, et selle vaataja tajub peagi, et tegemist ei ole realistlike tegelaskujudega.

Noored tunnistavad filmi mõju

Enne filmi avalikustamist hindasid seda 145 noort – Tallinna kahe kooli 8. ja 10. klassi õpilased ning kaitseväe üks rühm. Küsitletutest olid 16% regulaarsed suitsetajad ning 30% suitsetasid aeg-ajalt. Kaks kolmandikku noortest vastas, et said tubaka mõju kohta teada midagi uut, ning pooled olid nõus väitega, et film tekitas vastikuse suitsetamise suhtes. 81% pidas filmi huvitavaks ning enamik ütles, et soovitaksid seda vaadata ka teistel. 40% suitsetajatest nõustus, et film tekitas soovi suitsetamisest loobuda.

Filmi vaatamine on vabatahtlik

Tervise Arengu Instituudi hinnangul ei saa filmi „Suits" vaatamist klassiruumis teha kohustuslikuks. Oluline on vabatahtlikkuse moment, et noor võiks filmi vaatamise igal hetkel pooleli jätta.

Arutelu tubakatarvitamise teemal

Film pakub hulgaliselt materjali noortega tubakateemalise arutelu korraldamiseks.

  • Laske neil kirjeldada, millised olid nende tunded suitsetamise suhtes enne ja pärast filmi vaatamist. Küsige, milliseid elundeid tubakakeemia kahjustab ja mida uut nad suitsetamise mõju kohta tervisele filmist teada said. Soovitav on käsitleda ka vesipiibu ja suitsuvabade tubakatoodete kahjulikkust.
  • Analüüsige suitsetamisega seonduvaid paradoksaalseid mõisteid (glamuur, seksikus, elegants, seltskond, lõõgastus, vabadus, iseseisvus, inimõigus, saledus, kvaliteet). Laske õpilastel leida näiteid varjatud suitsureklaamist meedias ja ajakirjanduses.

Vestluse läbiviimisel on abiks Tervise Arengu Instituudi väljaantud juhendmaterjal „Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele", kus on infot nii tubaka mõjude kohta kui ka soovitatud uimastitarvitamise teemalisi aktiivtöid. 

Terviseinfo.ee trükiste andmebaasis on pdf-failina allalaetavad ka kõik teised Tervise Arengu Instituudi väljaantud tubakateemalised materjalid.

 

Lühifilm "Suits" Youtube'is: eesti keeles, venekeelsete subtiitritega, ingliskeelsete subtiitritega