Valdkonnad / Tubakas

Tuberkuloosi nakatumise ja hilisema võimaliku haigestumise põhjustab mikroorganism Mycobacterium tuberculosis, mis on üks mükobakteri liikidest.

Teised mükobakterid on atüüpilised, sest need ei põhjusta tuberkuloosi haigestumist, kuid võivad põhjustada nõrgestatud imuunsüsteemiga haigetel haigestumist mükobakterioosi. Mükobakterioosi haigestunud patsient ei ole teistele inimestele nakkusohtlik.

Üheks tüüpiliseks atüüpiliseks mükobakteriks on Mycobacterium avium complex. Atüüpilisi mükobaktereid leidub tolmus, jõgede ja järvede vees, kanalisatsioonisüsteemis, basseinides ja akvaariumides. Tavaliselt ei levi atüüpilised mükobakterid inimeselt inimesele.

Tuberkuloositekitaja Mycobacterium tuberculosis levib inimeselt inimesele õhu kaudu. Sellist ülekannet nimetatakse õhkinfektsiooniks. Kui inimene põeb nakkusohtlikku kopsu- või kõrituberkuloosi, siis köhimisel, aevastamisel, rääkimisel, laulmisel satub õhku hulgaliselt rögapiisku, mis sisaldavad mükobaktereid. Enamus tekkinud piiskadest ei sadene, vaid kuivavad ja jäävad pikaks ajaks õhku hõljuma. Sõltuvalt ümbritseva keskkonna iseloomust võivad mükobaktereid sisaldavad piisad kiiresti kuivada 1–5 mikromeetrise läbimõõduga piisktuumadeks, jääda mitmeks tunniks õhku hõljuma ja kanduda edasi õhuvoolude abil.

Kui teine inimene hingab sisse mükobaktereid sisaldavaid piisktuumasid, on võimalik nakkuse ülekandumine ühelt inimeselt teisele. Kiiresti sadenevad suured piisad ei ole ohtlikud, sest langevad pindadele ja segunevad tolmuga ning oma suuruse tõttu ei pääse need tavaliselt ülemistest hingamisteedest edasi. Tuberkuloos ei ole olmekontakti teel leviv nakkus, mistõttu ei ole võimalik nakatuda kätlemisel, ühiste toidunõude, voodipesu ja tualeti kasutamise kaudu. Tuberkuloosihaigega kokkupuutunud esemed (toidunõud, mööbel jne) ei vaja eritöötlust. Nakatumise tõenäosus on suurem pikka aega nakkusohtliku tuberkuloosihaigega lähedases kontaktis olnud inimesel.

Tuberkuloositekitaja ülekandumisel inimeselt inimesele on määravaks neli faktorit:

  1. haige nakkusohtlikkus, õhku paiskunud bakterite hulk
  2. bakterite kontsentratsioon õhus, mis sõltub ruumi suurusest ja ventilatsioonist
  3. kontakti kestus tuberkuloosihaigega
  4. vastuvõtva inimese hingamisteede ja organismi immuunsüsteemi seisund

MÄRKSÕNAD: tuberkuloos tbc tiisikus