Valdkonnad / Tuberkuloos

Lühendid

 • ARV – antiretroviirusravi
 • E – tuberkuloosi uus juht e esmasjuht
 • ECDC – Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (ingl k European Centre for Disease Prevention and Control)
 • IUATLD – International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Rahvusvaheline tuberkuloosi ja kopsuhaiguste vastu võitlemise liit
 • K – tuberkuloosi muu korduvravi juht
 • KVTB – kopsuväline tuberkuloos (ingl k extrapulmonary tuberculosis)
 • MER – mitteefektiivne ravi
 • NSI – narkootikume süstivad inimesed (ingl k people who inject drugs, PWID)
 • OKR – otseselt kontrollitav ravi (ingl k Directly Observed Therapy System, DOTS) on strateegia, mida Maailma Terviseorganisatsioon soovitab TB tõrjeks
 • R – tuberkuloosi retsidiivjuht e retsidiiv
 • TB – tuberkuloos (ld, ingl k tuberculosis)
 • TOR – tahtest olenematu ravi 

Tuberkuloosi klassifikatsioon

 • Esmane ehk uus tuberkuloosijuht (lühendatult E, ingl k new case) – tuberkuloos diagnoositakse inimesel esimest korda elus. Haige pole varem kasutanud tuberkuloosivastaseid ravimeid või on kasutanud neid vähem kui kuu aega. Tuberkuloos ei anna läbipõdemisel immuunsust, st et inimene võib tuberkuloosi põdeda korduvalt.
 • Retsidiiv (lühendatult R, ingl k relapse) – tuberkuloosi retsidiivjuht, tuberkuloos diagnoositakse uuesti inimesel, kes on varem tuberkuloosi põdenud, saanud tuberkuloosi ravi ja paranenud.
 • Korduvravi juht (lühendatult K, ingl k retreatment case other than relapse) – tuberkuloosi ravi on uuesti alustatud inimesel, kes on varasema ravi katkestanud või kelle varasem ravi on olnud tulemuseta e mitteefektiivne. Korduvravijuhud jaotatakse vastavalt sellele, kas eelnev ravi on katkenud patsiendipoolsetel põhjustel või osutunud muudel põhjustel ebaefektiivseks.
 • Kopsutuberkuloos – tuberkuloosi vorm, mille puhul on haaratud kopsuparenhüüm ja/või kõri, bronhid või trahhea. Tuberkuloosijuht, kus patsiendil on üheaegselt nii kopsu- kui ka kopsuvälise TB vorm, loetakse statistiliselt kopsutuberkuloosi juhtude hulka.
 • Lihtpositiivne TB (smear positive, BK+) – kopsutuberkuloosi juht, mille puhul otse rögaproovis on mikroskoobi abil nähtav mükobakter, st uuringuvastus on positiivne. Et otsevaatlusel oleks TB tekitaja mikroskoobi abil koheselt leitav, peab haige rögas olema TB tekitajaid palju ja see haige on suureks nakkusohu allikaks.
 • Külvpositiivne TB (culture positive) – kopsutuberkuloosi juht, mille puhul rögast tehtud uurimismaterjali külvi meetodil tehtud uuringuvastus on positiivne. Võrreldes lihtpositiivse haigusjuhuga võib külvpositiivse analüüsi vastuse puhul haigustekitajaid materjalis olla tunduvalt vähem ja neid on võimalik kindlaks teha alles pärast TB-tekitajate kasvatamist erilistes laboritingimustes mitme nädala või kuu jooksul.
 • Batsillaarse kopsutuberkuloosi juhud (infectious cases) – lihtpositiivsed ja külvpositiivsed kopsutuberkuloosi juhud kokku.
 • Kopsuväline tuberkuloos (KVTB) – tuberkuloosi vorm, mille puhul ei ole haaratud kopsu parenhüüm, vaid teised elundid. Kopsuväliste TB-vormide hulka kuuluvad ka pleuriit ja rindkeresiseste lümfisõlmede tuberkuloos.
 • Ravimresistentne tuberkuloos (ingl k drug-resistant tuberculosis) – haigustekitaja on resistentne ühe või mitme tuberkuloosiravimi suhtes.
 • Polüresistentne tuberkuloos – haigustekitaja on resistentne rohkem kui ühele esimese rea ravimile, kuid mitte MDR-juht, st et säilinud on tundlikkus kas isoniasiidile või rifampitsiinile.
 • MDR-TB – multiresistentne tuberkuloos (ingl multidrug-resistant TB) – haigustekitaja on resistentne samaaegselt kahe tuberkuloosi põhiravimi, isoniasiidi ja rifampitsiini suhtes. Lisaks võib esineda resistentsus ka teiste TB-ravimite suhtes.
 • XDR-TB – eriti resistentne tuberkuloos (ingl extensively drug-resistant TB) – MDR-TB juht, kus on lisandunud haigustekitaja resistentsus ühe fluorokinolooni ja vähemalt ühe teise rea süstitava TB-ravimi suhtes (kanamütsiin, kapreomütsiin või amikatsiin).

 

MÄRKSÕNAD: tuberkuloos tbc tiisikus