Valdkonnad / TURVALISEM ÖÖELU

Tervise Arengu Instituut koostöös Siseministeeriumiga tõi Eestisse ennetusprogrammi „Teadlikult turvalisem“, mille eesmärk on suurendada ööelus osalejate turvalisust ja parandada sel viisil ööelu kvaliteeti.

Programmi üks eesmärk on edendada vastutustundlikku ja teadlikku teeninduskultuuri alkoholimüüjate seas. Selleks pakume programmi raames koolitust ettevõtjatele ja teenindajatele, mis võimaldab suurendada enda teadmisi ja oskusi turvalisest ja vastutustundlikust alkoholi müügist.

Eestis viiakse koolitust ellu esimest korda.Teistes riikides on see tuntud koolitusena „Responsible Service of Alcohol“.  Programmiga liitumine eeldab ettevõtjalt valmisolekut pikemaks koostööks kohaliku omavalitsusega ja Tervise Arengu Instituudiga.

Aastal 2024 on koolitusel võimalik osaleda Saaremaa ja Tallinna alkoholi müüvatel ettevõtetel (nt baaridel, (kultuuri)klubidel, restoranidel, kohvikutel, lokaalidel jne). Programmi raames on koolitus tasuta.

Kes on oodatud koolitusele?

Koolitusele on oodatud kõik töötajad, kes puutuvad kokku alkoholi müümise või serveerimisega. Oled oodatud ise nii ettevõtte esindajana kui ka sinu ettevõttes töötavad baaritöötajad, turvatöötajad, sündmuste korraldajad

Millist kasu toob programm ja koolitus ettevõtjale ja tema töötajatele?

Programmiga liitudes ja oma töötajaid koolitades arendad oma ettevõtet ja selle meeskonda:

 • paraneb personali professionaalsus, teadmised ja oskused;
  • teadmised uimastite (sh alkoholi) mõjust
  • oskus ära tunda joovet ja alaealisi noori
  • teadmised enda õigustest ja kohustustest alkoholi müümisel
 • paraneb töökeskkond, töötajate turvalisus ja heaolu ning meeskonnatöö;
 • suureneb klientide turvalisus ning heaolu;
 • paraneb ettevõtte teeninduskultuur ja maine;
 • paraneb koostöö ja suhtlus politsei ning kohaliku omavalitusega.

Kus ja millal koolitused toimuvad?

Koolitus koosneb kahest etapist. I etapis läbib osaleja iseseisvalt interaktiivse (õppevideod, pildid jm) e-kursuse ja II etapis on veebiseminar. Koolituse läbimine on tehtud osalejale võimalikult mugavaks. Iseseisvat e-kursust on võimalik läbida omas tempos, ette antud perioodil, milleks on arvestuslikult kuni kolm nädalat.

Eduka koostöö eest on tulevikus võimalus saada märgis Teadlikult turvalisem, mis on eeskujuliku ettevõtja tunnus.

Programmis osalemise ja koolituse kohta saab rohkem infot: liis.turin@tai.ee.

Tegevust rahastatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskava meetme 21.4.7.6 „Ennetav ja turvaline elukeskkond“ elluviimise raames, mida on kaasrahastanud Euroopa Liit ja Siseministeerium.