Valdkonnad / Vaimne tervis

Vaimseid häireid on võimalik ravida sama hästi nagu füüsilisi probleeme.

Vaimse tervise häirega inimesi aitavad nõustamine, tugigrupid ja ravimid. Tihti aga inimesed väldivad ravi või peavad sümptomeid elu normaalseks osaks. Kahjuks suhtutakse depressiooni mõnikord kui iseloomunõrkusesse või laiskusesse, mis muudab depressiivse inimese elu veelgi keerulisemaks ja kurnavamaks. Vahel vajavad haiged raviks ja koostööks motiveerimist. Tihti kohtab siin võhiklikkust ja liialdatud eelarvamusi. On mitmeid müüte ja uskumusi, mis teevad hingehädadest rääkimise eriti keeruliseks.

Tänapäeval on psühhiaatriline ravi vabatahtlik ja terviseinfo konfidentsiaalne. Vältimatut tahtest olenematut psühhiaatrilist abi reguleerib psühhiaatrilise abi seadus, selle põhjal toimitakse siis, kui psüühikahaige on ohtlik iseendale (suitsiidioht) või teistele inimestele (agressiivsus). Varasematest aegadest tuttavat „arvel olekut" enam ei eksisteeri, aga müüt sellest tekitab abivajajates mõnikord ikka veel põhjendamatut hirmu.

Psühhiaatri kui vaimsete häirete eriarsti poole pöördumiseks saatekirja vaja ei ole.