Valdkonnad / Vaimne tervis

Projekt SUPREME

  • 13. Juuni 2014

SUPREME (Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion) on Euroopa Komisjoni Terviseprogrammi projekt 2008–2013 interneti- ja meediapõhise, mitmekeelse, kultuuriliselt kohandatud sekkumistegevuse arendamiseks vaimse tervise edendamisel ja suitsiidide ennetamisel.

Euroopa Komisjoni Terviseprogrammi projekti SUPREME (www.supreme-project.org/) eesmärk on edendada Euroopa noorukite ja noorte täiskasvanute (14–24 a) vaimset tervist ja heaolu ning ennetada suitsiide. Projekti sihtrühmaks on noored ja noored täiskasvanud, kuna suitsiid on üks enamlevinud noorukite surmapõhjusi ning täiskasvanueas ilmnenud vaimse tervise probleemid on sageli alguse saanud just noorukieas.

Projektis osalevad mitmed Euroopa riigid ning selle raames on koostatud mitmekeelne vaimse tervise edendamisele ja suitsiidide ennetamisele pühendatud veebileht Supremebook (www.supremebook.org/et/), samuti muud interneti- ja meediapõhised materjalid.