Valdkonnad / Vanemlus

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ aprillis 2022 välja kuulutatud konkursil osales 23 kohalikku omavalitsusasutust taotlustega 40 koolitusgrupi elluviimiseks (nendest 36 põhiprogrammi ja 4 jätkuprogrammi grupid).

Taotletud koolitusgruppidest 31 olid eestikeelsed ja 9 venekeelsed. Koolitusgrupid viiakse ellu 2022. a II poolaastal ja 2023. a I poolaastal.

Toetuse said:

 • Antsla Vallavalitsus (Võrumaa)
 • Elva VV (Tartumaa)
 • Harku VV (Harjumaa)
 • Jõelähtme VV (Harjumaa)
 • Kohila VV (Raplamaa)
 • Luunja VV (Tartumaa)
 • Maardu LV (Harjumaa)
 • Mustvee VV (Jõgevamaa)
 • Narva LV (Ida-Virumaa)
 • Nõmme LOV (Tallinn)
 • Peipsiääre VV (Tartumaa)
 • Rae VV (Harjumaa)
 • Rõuge VV (Võrumaa)
 • Räpina VV (Põlvamaa)
 • Saue VV (Harjumaa)
 • Tallinna Haridusamet
 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 • Toila VV (Ida-Virumaa)
 • Tori VV (Pärnumaa)
 • Türi VV (Järvamaa)
 • Viimsi VV (Harjumaa)
 • Viljandi VV (Viljandimaa)
 • Võru VV (Võrumaa)

Koolitusi viivad lisaks neile ellu ka 2021. a sügisel toimunud konkursil 2022. a II poolaastaks toetuse saanud omavalitsused. Infot koolitusi elluviivate omavalitsuste kohta leiab terviseinfo.ee veebilehelt.

kaart2021

Konkursid toimuvad regulaarselt kaks korda aastas kevadel (aprill-mai) ja sügisel (oktoober-november). Täpsem info saadetakse kõigile kohalikele omavalitsustele e-kirjaga.

Uuringud näitavad, et „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel:

 • paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamiseoskused ning väheneb stress
 • kasvab laste sotsiaalne pädevus, probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega
 • pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programmis saavad osaleda:

 • 2–8-aastaste laste vanemad, kellel on tekkinud küsimused seoses laste käitumise ja nende arengu toetamisega
 • vanemad, kelle lastel on käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

Programmi tutvustavat videot saab vaadata TAI Youtube'i kanalis.