Otsi

Otsi sõna kaasamine Kokku: 45 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Naloksooni jagamine apteekide kaudu – kasutamata võimalus

  Kategooria: Blogi

  ... üledoosidest tingitud surmade vähendamisel. Erinevate võrgustike kaasamine aitaks nimetatud probleemi kiiremini lahendada. Heaks eeskujuks võiks seejuures meile olla Šotimaa. ... 11 September 2017
 2. "Ära põe": erivajadustega inimesed jagavad kasulikke nõuandeid

  Kategooria: Uudised

  ... juht Arne Kailas. "Erivajadustega inimeste senisest suurem kaasamine ühiskonnaellu on väga oluline teema, mis puudutab meid kõiki.“ "Ära põe" meeskonda disainerina konsulteerinu ... 05 September 2017
 3. OECD ning Euroopa Komisjon: kroonilised haigused nõuavad Euroopas üha enam ressursse

  Kategooria: Uudised

  ... inimeste parem kaasamine tööjõuturule tooks EL riikides kaasa olulist majanduslikku ja sotsiaalset kasu, toob välja OECD raport. Arstiabi kättesaadavuse tagamine on kriitilise ... 24 November 2016
 4. Psühhosotsiaalsed riskid töökohal: kiusamine ja ahistamine

  Kategooria: Töökohal

  ... töötajad. Osalejate arv ühel koolitusel: ~30 Koolitusmeetodid: Loeng, osalejate aktiivne kaasamine: rühmatööd, arutelud, harjutused, ülesanded. Jagatavad materjalid: ... 01 Aprill 2016
 5. Metoodika kirjeldus

  Kategooria: Koolis

  ... visiooni loomine. Õpilaste kaasamine reeglite loomise protsessi suurendab ka õpilaste motivatsiooni ja valmidust neid kokkuleppeid järgida. Mängu läbiviimiseks panevad õpetajad ... 21 Jaanuar 2016
 6. Millal saab alkoholiprobleemist sõltuvus?

  Kategooria: Blogi

  ... i». «Mismoodi kaasamine ja koostöö hakkab olema, ei julge lubada. Täna on TAI aga huvitatud olema kokkukutsuja ja niitide vahel võrgupunuja, et keegi ei sipleks üksinda. Paneme jõud kokku ja leiame k ... 19 Juuni 2015
 7. Algab kandidaatide esitamine konkursile Keskkonnakäpp 2015

  Kategooria: Uudised

  ... rida saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator. Konkursi žüriisse kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi,  ... 16 Märts 2015
 8. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... – inimese individuaalsetest vajadustest lähtuv teenuste koordineerimise protsess, mis tagab igale inimesele juurdepääsu õigeaegsele ja piisavale abile. K Kaasamine – ... 01 Oktoober 2014
 9. TEK-võrgustiku suvekool 2013

  Kategooria: Koolis

  ... s läbi töötoa "Kaasamine parimal moel". Ambromed Kliiniku kliiline psühholoog ja pereterapeut Jelena Põldsam juhtis töötuba "Kui noorel on toitumishäire...". Laste hammaste tervis 2013" projektijuht j ... 18 September 2014
 10. Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema?

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ema ja turvalisema kogukonna kujundamise võimalused läbi kaasamine ja koostöö. Tule koolitusele, kui soovid teada, kuidas: kaasamine ja koostöö toetab kogukonna heaolu ja tervist kaardistada kogukonna h ... 09 September 2014
 11. Ajakirja Sotsiaaltöö juuninumber kutsub arutama elukutse uut definitsiooni ja piire hoolekandes

  Kategooria: Uudised

  Laste kaasamine kohaliku elu korraldusse, töörände mõju laste heaolule, deinsitutsionaliseerimine, piirid hoolekandes, sotsiaaltöö uus definitsioon – need on vaid mõned huvipakkuvad teemad Sotsiaaltöö värske ... 30 Juuni 2014
 12. Kooliga seotud inimeste kaasamine uimastiennetussoovituste väljatöötamisse

  Kategooria: Koolis

  Grupitöö teemal „uimastitega seotud olukorrad" Järgnev on üks näide võimalustest, kuidas kaasata kooliga seotud inimesi kooli uimastipoliitika kujundamisse. Harjutus sobib läbi viimiseks nii kooli töötajate, ... 16 Mai 2014
 13. Lisad

  Kategooria: Koolis

  ... ooliga seotud inimeste kaasamine uimastiennetussoovituste väljatöötamisse Lisa 5. Koostööpartnerite nimekiri: meie kooli kontaktid (.doc) Lisa 6. Näitlik tegevuskava kooli töötajale uimastitega seotud o ... 22 Aprill 2014
 14. Partnerlussuhete loomine ja hoidmine kohalike asutustega

  Kategooria: Koolis

  Järjepidev ja süsteemne partnerite kaasamine loob paremad eeldused uimastitega seotud olukordade ennetamiseks ja lahendamiseks. Kogukond saab aktiivselt osaleda probleemide ja vajaduste kindlaks tegemises, l ... 22 Aprill 2014
 15. Lastevanemate ja hooldajate kaasamine

  Kategooria: Koolis

  Lapsevanemal on väga oluline roll noore uimastitarvitamise ennetamisel. Vanemate tauniv hoiak uimastite tarvitamise suhtes, avameelsed arutelud, ühiselt kokkulepitud piirid ja nende järgimine on uimastite ... 22 Aprill 2014
 16. Uimastitega seotud kokkulepete sõlmimine

  Kategooria: Koolis

  ... a. Loe edasi: Lastevanemate ja hooldajate kaasamine  ... 22 Aprill 2014
 17. Võimalusi uimastiennetuse elluviimiseks koolis

  Kategooria: Koolis

  Toetava ja turvalise õhkkonna loomine koolis Uimastitega seotud kokkulepete sõlmimine Lastevanemate ja hooldajate kaasamine Partnerlussuhete loomine ja hoidmine kohalike asutustega    ... 22 Aprill 2014
 18. Üldised põhimõtted ja väärtused

  Kategooria: Koolis

  ... äärtushinnangud ning uskumused, koolis valitsev õiglus ja võrdsus ning õpilaste kaasamine omab suurt rolli kooli uimastiennetustöös. Oluline on ka õpilaste tunnustamine – nii olemasoleva positiivse kui  ... 22 Aprill 2014
 19. Töökeskkonna töövahend – uuenduslik abivahend organisatsiooni töökeskkonna parendamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... s Töökorraldus Töötajate ja tööandjate vahelised konfliktid Töötajate kaasamine Õnnetusoht Töövahendi kasutamine põhineb grupitööl, mis aitab tekitada töötajates ühtse meeskonna tunnet ning luua k ... 31 Märts 2014
 20. Kokkuvõte kogumikust „Laste heaolu“

  Kategooria: Blogi

  ... eade õpitulemuste kõrval näitavad uuringud, et paljud kooliõpilased on stressis ja ülekoormatud ning peavad sageli probleemiks koolikiusamist ja -vägivalda. Laste osalus ja kaasamine. Laste osalusõigus o ... 20 Jaanuar 2014