Blogi /

Blogi

Esimese VEPA kirjatööde konkursi aktiivsemad olid Tallinna Juudi Kool ja Muraste Kool

  • Autor:Anita Baumbach, VEPA programmi juht
  • 18 Mai 2018

Esimesele VEPA kirjatööde konkursile laekus kokku 20 tööd 14 koolist üle Eesti. Tallinna Juudi Koolist ja Muraste koolist osalesid konkursil kolm klassi. Kõige rohkem konkursitöid tuli 3.-4. klassidelt.

 

Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni

  • Autor:Anita Baumbach, Tervise Arengu Instituudi VEPA projektijuht
  • 09 Mai 2018

Mai alguses ilmus Tervise Arengu Instituudil käsiraamat „VEPA kodu“, raamat annab kasulikke juhiseid lastevanematele, kuidas arendada laste sotsiaalseid oskusi. Väljaanne põhineb maailmas väga positiivseid tulemusi andnud VEPA metoodikal, mida Eestis on seni rakendatud koolides.

 

Liikumispüramiid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 24 Aprill 2018

Liikumine hoiab keha ja vaimu virge. Kui regulaarne liikumine saab osaks igapäevaelust, märkab enamik inimesi enesetunde paranemist. Liikumispüramiid aitab mõista täiskasvanud inimese tervise säilitamiseks vajalikke erinevaid liikumisviise ning nende mõju tervisele ja heaolule.

 

Milleks teha ennetust, mis ei tööta?

  • Autor:Karin Streimann, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist
  • 02 Mai 2018

Triin Kutberg avaldas 23.02 Postimehes arvamust riikliku alkoholipoliitika kohta ning leidis, et „oluliselt enam tuleks keskenduda mittepiiravatele meetmetele nagu ennetus, mõistliku tarbimise selgitamine, sõltuvusravi, noorte vaba aja veetmise võimaluste senisest veelgi suurem avardamine.“ Mul on väga hea meel, et autor rõhutab artiklis ennetuse olulisust: see annab võimaluse arutleda, milles täpsemalt ennetus seisneb, kuidas teadusele tuginedes just noorte seas sõltuvusainete (alkohol, tubakatooted ja narkootikumid) tarvitamist ära hoida või vähendada ning millised tegevused pole tulemuslikud.

 

Hirmutamine ilma oskuste andmiseta ennetuses ei toimi

Üldlevinud arvamuse kohaselt peetakse ennetuseks inimeste teadlikkuse tõstmist ja sõltuvusainete tarvitamisega seotud tagajärgedest rääkimist ehk hirmutamist. Näiteks usutakse, et kui noortele rääkida, kui kahjulikud on narkootikumid või mis võib juhtuda 20 aastat kestnud suitsetamise tulemusena, aitame neil teha targemaid, tervist toetavaid valikuid. Ka informatiivsete, tihtipeale õudseid pilte sisaldavate voldikute jagamist peetakse ennetuseks.

Eesti koolides on laialt levinud kooliväliste inimeste kutsumine kooli „ennetust“ tegema. Ennetuse all viiakse ellu erinevaid tegevusi – gümnaasiumiklassidele suunatud loeng narkootikumidest või hoopis endiste uimastisõltlaste poolt isiklike kogemuste jagamine. Levinud on ka ühekordsete ürituste korraldamine, kas siis teatrietendus narkoprobleemidest või „Ei uimastitele!“ päev. Hetkel võib Eesti koolides igaüks „ennetust“ läbi viia – ennetuse nime kandvate tegevuste läbiviijatelt ei nõuta teadmisi ennetusest, laste arengust või teadmisi sellest, kuidas lapsed õpivad. Tihti piisab ainult inimese enda soovist ja valmisolekust, et koolid lubaks ta lastega tegelema.

Usutakse, et teadmistele ja tagajärgedele keskendunud tegevused annavad noorele piisavalt infot ja oskusi, et ta teeks järgmine kord targema, tervist toetava valiku. Arvesse jäetakse võtmata aga lapse areng ja tema olemasolevad oskused ja hoiakud – laste enesekontrollivõime, arutlus- ja probleemilahendusoskused ning enesejuhtimisoskus ei ole veel piisavalt arenenud, et teadlikke, läbi mõeldud otsuseid teha ning neile kindlaks jääda. Laste areng ja olemasolevad teadmised on ka väga erinevad, mida sellised tihti suurtele gruppidele korraldatud ühekordsed üritused arvesse ei võta. Seetõttu võivad lapsel olla ürituse järgselt küll suurepärased teadmised sõltuvusainete ja nende kahjuliku mõju kohta, aga kui tal pole olemas piisaval määral oskuseid (nt stressi või vihaga toimetulekuks) ja kui tema lähedased sõbrad arvavad, et sõltuvusainete tarvitamine on lahe, siis võib tema soov uimasteid tarvitada hoopis suureneda.

Inimese käitumist ei saa vaadata eraldiseisvalt teda ümbritsevast keskkonnast – lisaks lapse enda võimetele ja omadustele mõjutavad tema otsuseid ja käitumist ümbritsevad inimesed ja keskkonnad – perekond ja sõbrad, kool, ühiskond laiemalt. Uuringud näitavad, et kui lapse sõbrad ja eakaaslased tarvitavad sõltuvusaineid, tarvitab ta ise suurema tõenäosusega sõltuvusaineid. Kui peres on palju tülisid, lapsevanemad ei tea, millega laps koolivälisel ajal tegeleb või vanemad soosivad sõltuvusainete tarvitamist (nt pakuvad ise noorele alkoholi), tarvitab laps suurema tõenäosusega sõltuvusaineid. Kui laps tunneb koolis ennast halvasti, tarvitab ta suurema tõenäosusega sõltuvusaineid. Kui laps saab sõltuvusaineid kergesti kätte, näeb tihti alkoholi- ja tubakatoodete reklaami ja ained on tema jaoks odavad (nt odav õlu ja siider), siis tarvitab ta neid samuti suurema tõenäosusega.

Seega on sõltuvusainete tarvitamise tagamaad väga erinevad ning olemas on täiesti iseseisev teadusharu – ennetusteadus – mis uurib, kuidas uimastite tarvitamist ära hoida, edasi lükata või vähendada. Mitmekümnete aastate jooksul läbi viidud uuringud näitavad, et teadlikkuse tõstmine on üks osa ennetusest, aga ilma lisategevusteta üsna vähetõhus viis inimeste, eeskätt noorte sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks. Kuigi kõiki eespool kirjeldatud tegevusi viiakse ellu parimate kavatsustega, lähtuvad nende elluviijad enamasti kõhutundest, mitte teadusest. Lisaks sellele näitavad uuringud, et sellised tegevused võivad hoopis suurendada noorte riskeerivat käitumist ning mõjutada negatiivselt laste vaimset tervist ja heaolu.

 

Südamlik aprill pakub sportlikke väljakutseid ja rõõmu koostegutsemisest

  • Autor:Ailen Vessmann, maksu- ja tolliameti spordiklubi juhatuse liige
  • 19 Aprill 2018

Maksu- ja tolliamet on aprillis südametervisele tähelepanu pööranud eelmistelgi aastatel, südamenädalast on tänaseks välja kasvanud terve kuu. Ja kuigi sündmusi korraldatakse kogu aprilli jooksul, siis kuu lõppu jagub üritusi muidugi kõige uhkemalt. Ilmad lähevad ilusamaks ning rõõm liikumisest aina kasvab.