Uudised

Eestit külastab tunnustatud USA lastearengupsühholoog Dennis D. Embry

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 30 Märts 2017
Tervise Arengu Instituut viib juba kolmandat õppeaastat Eesti koolides ellu tõenduspõhist VEPA Käitumisoskuste Mängu (ingl k PAX Good Behavior Game), mis on hinnatud üheks parimaks ennetusprogrammiks maailmas. Märtsi viimasel nädalal koolitab tunnustatud USA lastearengupsühholoog Dennis D. Embry (PhD) välja uue grupi VEPA mentoreid, kes alustavad järgmisest õppeaastast programmiga liituvate õpetajate toetamist.
 

Uuring: HIV nakkus puudutab üha enam tavapopulatsiooni

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 28 Märts 2017
Esmakordselt analüüsiti põhjalikult HIV-epideemia kulu Eesti riigieelarvele ning uuriti HIV-positiivsete populatsiooni ja leviku prognoosi lähiaastatel. Analüüsi viis läbi  Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar , seda Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi kaasabil. 
 

Märka suhkruid ja pea magusaga piiri!

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 Märts 2017
Tervise Arengu Instituut kutsub üles märkama lisatud suhkruid ning vähendama nende tarbimist. Magusaga liialdamine ei ole vaid ülekaaluliste inimeste probleem. Värske rahvastiku toitumise uuringu järgi söövad täiskasvanud päevas keskmiselt kaks ning lapsed alates koolieelikutest kuni teismelisteni 3-4 korda rohkem magusat kui soovituslik.
 

Uuring: tervisespordiga tegelemine on kasvanud, ülekaalus ja rasvunud inimeste osa pole suurenenud

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 30 Märts 2017
Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu kohaselt on 2014. aastaga võrreldes suurenenud tervisespordiga tegelejate hulk, ülekaaluliste ja rasvunud inimeste osa jäänud samale tasemele. Suurenenud on mõned korrad nädalas veini tarvitavate naiste osa. 
 

Eesti on teinud olulise languse tuberkuloosi haigestumises, kuid on endiselt ohumaa

  • Autor:Terviseinfo.ee
  • 27 Märts 2017
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni värske raport toob Eesti esile kui riigi, kus perioodil 2006–2015 on tuberkuloosi haigestumine kõige enam langenud - 8,2 protsenti aastas. Euroopa regiooni riikide seas oleme sellega neljandal kohal Aserbaidžaani (-14,4%), Makedoonia (-9.2%) ja Türkmenistani (-8.8%) järel. Euroopa Liidu riikides registreeriti 2015. aastal kokku 60 195 tuberkuloosijuhtu, kuid kogu Euroopa regioonis (siia hulka kuuluvad ka endised Nõukogude Liidu vabariigid) 323 000 uut juhtu. Eestis oli 2015. aastal 100 000 inimese kohta 16,5 tuberkuloosijuhtu, Euroopas Liidus keskmiselt 11,7. Sellega oleme Euroopa regioonis jätkuvalt 18 kõige kõrgema haigestumusega riigi seas.