Uudised

2015. aastal diagnoositi Eestis 8662 vähi esmasjuhtu

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Detsember 2017

2015. aastal diagnoositi Eestis 8662 vähi esmasjuhtu, neist meestel 4231 ja naistel 4431. Kõige sagedamini esines naha mittemelanoomi, eesnäärmevähki, käär- ja pärasoolevähki ning kopsuvähki (vastavalt 1431, 1102, 844 ja 799 esmasjuhtu), selgus Tervise Arengu Instituudi statistikast.

 

Osale üle-euroopalises uimastitarvitamise uuringus

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 11 Detsember 2017

Tervise Arengu Instituut kutsub osalema üle-euroopalises uimastitarvitamise uuringus, mille eesmärk on koguda teavet narkootikumide tarvitamise mustrite kohta Euroopas, eriti sellest, kui sageli inimesed erinevaid narkootikume tarvitavad ning kuidas ja mis kogustes nad seda teevad.

 

Valitsusele esitatav riiklik HIV tegevuskava seab eesmärgiks HIV juhtude vähendamise enam kui kaks korda

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 01 Detsember 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi ohvrite mälestuspäeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks.

 

Minister tänas kahtkümmend seitset tervisedendajat

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 06 Detsember 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tänas maavalitsustes töötanud ning töötavaid tervisedendajaid panuse eest inimeste tervise edendamisel.

 

Haigekassa finantsandmed on interaktiivselt vaadeldavad

  • Autor:Eesti Haigekassa
  • 29 November 2017

Haigekassa on oma kodulehele loonud mitmeid infograafilisi lahendusi, mis näitavad lihtsalt ja arusaadavalt haigekassa olulisemaid finantsandmeid ja muud ravikindlustuse- ning tervishoiuteenuste statistikat. Andmeid uuendatakse ja uusi graafikuid luuakse regulaarselt, et tagada ravikindlustuse kulude läbipaistvus ja selgus.