Uudised

TAI statistika: Mullu opereeriti kolmandikku haigla statsionaaris viibinud patsientidest

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12 Oktoober 2018

2017. aastal opereeriti Eesti haiglate statsionaaris 75 000 patsienti, mis on samas suurusjärgus eelmise paari aastaga. Päevakirurgias opereeriti 57 600 patsienti, mis on kaks protsenti enam kui eelmisel aastal, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetest.

 

Sotsiaaltöö värske number analüüsib haldusreformi mõju omavalitsuste hoolekandele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Oktoober 2018

Septembri lõpus ilmunud ajakirja Sotsiaaltöö number (3/2018) teeb vahekokkuvõtte haldusreformi järel tehtud muudatustest kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö korralduses. Numbrist saab lugeda ühinemise järel tekkinud uute omavalitsuste kogemusi ja asjakohaseid uurimistulemusi. Artiklitest nähtub, et kui enne reformi pidi väikestes maaomavalitsustes sotsiaaltöötaja tegema tööd üksi, siis nüüd on valdades moodustatud sotsiaaltöö teenistused või osakonnad ning ametnikel on tekkinud võimalus spetsialiseeruda kindlale valdkonnale. Ühtlustatud on pakutavaid toetusi ja teenuseid, laienenud on võimalused teenuste arendamiseks. Samas seisab veel ees palju tööd, tegelda tuleb ka ühise kogukonnaidentiteedi kujundamisega. Numbri sisukorraga on võimalik tutvuda siin.

 

Möödunud aastal vajas vigastuste tõttu arstiabi 12% Eesti elanikest

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Oktoober 2018

2017. aastal vajas vigastuste tõttu ravi 156 400 Eesti elanikku, viga saanud laste arv kasvas aastaga 300 võrra, selgub täna Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest. Aasta jooksul vajas vigastuse tõttu ravi iga kuues laps Eestis.

 

Statistika: haiglaravi voodite arv tasapisi väheneb

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Oktoober 2018

Eelmisel aastal osutas Eestis haiglaravi 53 haiglat: neist 34 olid aktiivravi- ja 19 õendushaiglad, haiglaravi voodite koguarv tasapisi väheneb, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud andmetest.

 

Statistika: Perearstiabiasutusi jäi vähemaks, eriarstiabi, hambaravi ja õendusabi pakkuvaid asutusi tuli juurde

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 01 Oktoober 2018

2017. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1440 iseseisvat tervishoiuasutust, sealhulgas 53 haiglat, 452 perearstiabiasutust, 488 hambaraviasutust, 305 eriarstiabiasutust ja 142 muud (kiirabi, taastusravi, õendusabi, diagnostika) asutust.