Otsi

Otsi sõna lapsevanem Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Imeliste Aastate programm ennetab probleeme kodus ja kogukonnas

  Kategooria: Blogi

  ...  Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega. Tervise Arengu Instituut korraldab grupijuhtide väljaõpet, supervisioone ning viib läbi mõjuuuringuid, lapsevanemat ... 23 Oktoober 2017
 2. Üle Eesti alustasid uued vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgrupid

  Kategooria: Uudised

  ... aastad“ on tõenduspõhine vanemlusprogramm, mida on rakendatud juba ligi 30 riigis. Lapsevanemaid kutsutakse koolitusele kohaliku lastekaitsetöötaja või lasteaedade-koolide ... 19 Oktoober 2017
 3. TAI: lapsevanem, hoia lapse noort aju alkoholi eest!

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas teavituskampaaniat „Aitäh, ema! Aitäh, isa!“, mis kutsub lapsevanemaid hoidma oma lapsi alkoholi eest kuni täiskasvanuks saamiseni. Kampaania ... 11 Oktoober 2017
 4. Ajakirja Sotsiaaltöö sügisnumber keskendub võrgustikutööle

  Kategooria: Uudised

  ...  Helen Hein uuris oma magistritöös lastekaitsetöötajate tõlgendusi lapsevanemaks olemisest. Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht Arne Kailas annab ... 03 Oktoober 2017
 5. Vanemlusprogramm "Imelised aastad" ootab grupijuhikandidaate

  Kategooria: Uudised

  ... lapsevanematega ning koolitamise või gruppidega töötamise kogemus. Grupijuhiks võib sobida näiteks sotsiaalpedagoog, eripedagoog, kooli-, lapse- või kliiniline psühholoog, ... 22 September 2017
 6. TEL võrgustiku suvekool 2017

  Kategooria: Lasteaias

  ... tegevustest lapsevanemad ja kogukond? Juhised, kuidas teha oma TEL ja paikkonna võrgustiku tegevused ning tulemused nähtavaks. Kuidas ja keda olen oma tervist edendava lasteaia  tegevustesse ... 15 August 2017
 7. Mida saab täiskasvanu teha lapse vaimse tervise heaks?

  Kategooria: Uudised

  ... Suurtee arvab, et vanemlik haridus on kõige alus, et lapsevanemana teha lapse vaimset tervist toetades parimaid valikuid. „Täiskasvanu ülesanne on ennast harida, lugeda ja teistega ... 04 August 2017
 8. Mida teha, kui laps on ülekaaluline?

  Kategooria: Blogi

  ... Tõenäoliselt tuleb ka lapsevanematel olla füüsiliselt aktiivsem. Arvestades liikumise positiivset mõju tervisele, on see igati väärt muutus. Väheaktiivses ... 20 Juuli 2017
 9. Seksuaalkasvatus

  Kategooria: Lasteaias

  Toeta lapse arengut. Lapsest lähtuv seksuaalkasvatus (2016) Lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele mõeldud plakat selgitab 0–6-aastaste arengut ning jagab ... 10 Juuli 2017
 10. Kuidas väikelastega ohtudest rääkida ja veeõnnetusi ära hoida

  Kategooria: Blogi

  ... ma juba suudan teha ja kui palju otsustada? Kindlasti on iga lapsevanem kogenud olukorda, kus ikka ja jälle tuleb põhjendada, miks mõni asi on keelatud. Ka üksi vee äärde ... 22 Juuni 2017
 11. Selgusid konkursi tulemused „Imeliste aastate“ koolituste läbiviimiseks kohalikes omavalitsustes

  Kategooria: Uudised

  ... 2014. aasta sügisest. 2017. a juuni seisuga on programmi läbinud enam kui 500 Eesti lapsevanemat.  ... 09 Juuni 2017
 12. Tervise Arengu Instituut kutsub kohalikke omavalitsusi läbi viima „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi

  Kategooria: Uudised

  ... on läbi viia orienteeruvalt 25 lapsevanemate koolitusgruppi. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, ... 26 Aprill 2017
 13. Programm "Imelised aastad" pakub osalistele kasulikku teavet ja ilusaid tundeid

  Kategooria: Blogi

  ... on muutunud.“ „Lapsevanemal on mõnikord keeruline tunnistada, et ta ei oska ja vajab abi,“ ütleb kolme lapse ema, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva „Imeliste aastate“ ... 11 Aprill 2017
 14. Ülle Laasner - suitsupriidest noortest esimese kaalukate laste vanemate toetusgrupini

  Kategooria: Blogi

  ... Grupi ideeks on, et need vanemad saavad jagada oma eduelamusi ja küsida nõu spetsialistidelt. Midagi natuke kaalujälgijate kanti, lapsevanematele. See idee sai alguse WHO rasvumise projektist, ... 03 Märts 2017
 15. Tunnustuse said tegusamad alkoholikahjude vähendajad

  Kategooria: Uudised

  ... riskikäitumise ennetamisega, tehes teavitustööd nii laste kui ka lapsevanemate hulgas. Koostöös teiste valdkondade esindajatega viib ta läbi loenguid ja seminare koolitundides, ... 01 Märts 2017
 16. Artiklid

  Kategooria: Projektid

  ... „Imelised aastad“ (Incredible Years) esimese eelkooliealiste laste vanemate koolitustsükli tulemused “ (Sotsiaaltöö 3/2015) „Lapsevanemate grupp „Imelised ... 06 Veebruar 2017
 17. Tervise Arengu Instituut rakendab vanemlusprogrammi koostöös kohalike omavalitsustega

  Kategooria: Lasteaias

  ... on soodustada häid ja hoolivaid suhteid perekonnas vanemate endi ning vanemate ja laste vahel, samuti antakse lapsevanematele juurde vanemlikke oskusi, mille abil paranevad lapse sotsiaalsed ja eneseregulatsiooniga ... 06 Veebruar 2017
 18. Riiklik poliitika

  Kategooria: Vanemlus

  Lapsevanemana tuleb arvestada paljude ühiskonnas heakskiidetud normidega. Näiteks, et lapsed käituvad teistega viisakalt, on täiskasvanute suhtes lugupidavad, ei valeta, peavad kinni ... 06 Veebruar 2017
 19. Konverentsid

  Kategooria: Alkohol

  ...  2015 "Muutused või elu mugavustsoonis" ettekanded Eesti alkoholiturg ja -tarbimine, Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstituut Millist rolli mängib lapsevanema suhtumine noorte alkoho ... 02 Veebruar 2017
 20. Detsember. Vanemluse toetamine

  Kategooria: Töökohal

  ... ja hästi toimetulevaid töötajaid. Tervise Arengu Instituudi poolt sel aastal esmakordselt läbiviidava positiivse vanemluse kampaania eesmärgiks on aidata lapsevanematel arendada ... 07 Detsember 2016