Otsi

Otsi sõna tervis Kokku: 112 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Ausalt alkoholist, aktsiisivabalt

  Kategooria: Blogi

  ... tegevust, mida rahvatervise kaitseks rakendada saab. Lihtsalt väljendatuna kannavad need tegevused eesmärki vähendada alkoholi kogutarbimist ja liigtarbimist, ennetada alaealiste alkoholitarvitamist ... 22 Veebruar 2018
 2. Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedukad

  Kategooria: Blogi

  Seoses veebruaris toimuva Eesti ja Leedu ning novembris toimuva Läti 100. sünnipäeva tähistamisega vaatame ja võrdleme Balti riikide elanike tervist ning seda mõjutavaid ... 21 Veebruar 2018
 3. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitus

  Kategooria: Koolis

  Tervise Arengu Instituut kutsub koole osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite ... 21 Veebruar 2018
 4. Iga päev vajas vigastuste tõttu arstiabi üle 400 inimese

  Kategooria: Uudised

  2016. aastal vajas vigastuste tõttu ravi 12% Eesti elanikest, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) analüüsist. Iga päev vajas arstiabi keskmiselt 436 inimest, kellest 98 olid kuni ... 19 Veebruar 2018
 5. Regionaalhaigla avas vähiraviteemalise infoveebi

  Kategooria: Uudised

  ... Olulisel kohal on ka info vähiennetuse võimalustest, näiteks antakse nõuandeid tervislikuks elustiiliks ning soovitusi erinevates vähiennetusprogrammides osalemiseks. Eesti ... 16 Veebruar 2018
 6. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012) Küsimustiku abil on kooli tervisemeeskonnal või -nõukogul võimalik läbi viia hindamine. Eesmärgiks ... 16 Veebruar 2018
 7. Puugid – vaktsineerida või mitte?

  Kategooria: Töökohal

  ... nakatumisohu (ohustatute nimekiri allpool), on hea, kui saate pidada nn vaktsineerimisgraafikut. Vaktsineerimiste määramise aluseks on töökeskkonna riskianalüüs ja töötervishoiuarsti ... 15 Veebruar 2018
 8. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  2012. aastal koostati Eesti maakondade kohta maakonna tervise ja heaolu ülevaated. Need on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad maakonniti erinevate andmete põhjal valiku tervise ... 13 Veebruar 2018
 9. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  Peamised seadused ja strateegiad, mis valdkonda reguleerivad. Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise ... 09 Veebruar 2018
 10. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel. Tervise- ... 09 Veebruar 2018
 11. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  Paikkonna tervisemõjurite uuring Paikkonna tervisemõjurite uuringu (PTMU) raportid annavad ülevaate Eesti maakondade elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest ... 09 Veebruar 2018
 12. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  Ülevaade paikkonna tervisedenduse valdkonnas välja antud olulisematest materjalidest, mis on abiks tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. E-juhend kogukondade terviseprojektide planeerimiseks ... 09 Veebruar 2018
 13. Tervise- ja heaoluprofiili koostamise nõustamine

  Kategooria: Paikkonnas

  Kõigile tervise- ja heaoluprofiile koostavatele asutustele pakub Tervise Arengu Instituut tasuta nõustamist. Tervise- ja heaoluprofiili koostamine eeldab koostajatelt üsna suurt pealehakkamist ... 09 Veebruar 2018
 14. Indikaatorite andmesisestustabelid

  Kategooria: Paikkonnas

  Selleks, et hõlbustada paikkondade profiilide tarbeks andmete kogumist, on Tervise Arengu Instituut koostanud indikaatorite andmesisestustabelid. Tegemist on Exceli failidega, kuhu on võimalik ... 09 Veebruar 2018
 15. Indikaatorite selgitav nimekiri

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise- ja heaoluprofiili aluseks on andmebaasidest ja kohalikelt spetsialistidelt kogutud andmed. Andmeid kogutakse kuues põhivaldkonnas: Paikkonna üldised tervise- ja demograafilised ... 09 Veebruar 2018
 16. Paikkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise juhend

  Kategooria: Paikkonnas

  Juhend on abiks omavalitsuse ja maakonna või piirkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. Juhendmaterjali esimene, sissejuhatav osa annab ülevaate profiili olemusest, ... 08 Veebruar 2018
 17. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava

  Kategooria: Paikkonnas

  Selleks, et kohaliku elu arendamiseks langetatavad otsused ja kavandatavad tegevused oleksid võimalikult positiivse mõjuga inimeste tervisele ja elukvaliteedile, on vaja põhjalikku ... 08 Veebruar 2018
 18. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Lasteaias

  Juhendmaterjal Juhendmaterjal on koostatud eesmärgiga aidata tervisenõukogul (TN) viia läbi sisehindamist ja seda tehakse kahes põhivaldkonnas: Tervisenõukogu – ... 08 Veebruar 2018
 19. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  Paikkonnas seatud tervise- ja heaolu valdkonna eesmärkide saavutamisel on oluline, et tervisenõukogu toimiks ühtse ja tõhusa meeskonnana. Selle saavutamisel ja säilitamisel ... 08 Veebruar 2018
 20. Tervisenõukogud

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervisedenduse praktika Eestis on näidanud, et eesmärke on lihtsam saavutada, kui paikkonnas on hästi toimiv võrgustikutöö. Üheks võrgustikutöö vormiks ... 08 Veebruar 2018