Blogi / Tööle naasmine

Tööle naasmine

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 25. Mai 2020

Koroonapandeemia taandumine toob tööandjatele kaasa pakilise küsimuse, kuidas jätkata ja korraldada tööd pärast sulgemisperioodi või kodukontoritest naasmist. Ehkki Eestis on viiruse levik praegu pidurdunud ja osa piirangutest kadumas, võib siiski juhtuda, et tulevikus toob nakkuste arvu kasv uuesti kaasa rangemad piirangud. Seega tuleks töö ümberkorraldamist vaadelda võimalike etappidena, et töökeskkonna riskide muutudes oleks hõlpsam vanade reeglite juurde tagasi pöörduda.

pysimetervedTähelepanu nõudvad aspektid võiks praeguses järgus jaotuda kolmeks suureks alateemaks:

 • Töötajate teavitamine muutustest ja nende vaimse tervise toetamine
 • Turvaline töökorraldus, töökohtade kohandamine ja distantsi küsimused
 • Puhastamine ja hügieeninõuete järgmine

Töötajate teavitamine muutustest ja nende vaimse tervise toetamine

 • Teavitage töötajaid enne töökohtadele naasmist, millistest kohtadest leiavad nad tööl olles desinfitseerivad vahendid, kuidas on tööruumide puhastamine ja turvalisus korraldatud ning millised on käitumisjuhised haigustunnuste ilmnemisel.
 • Töötajad, kes naasevad töökohale isolatsioonist, võivad olla mures sh nakkusohu pärast. Nii võimalikud muudatused töökohal kui ka eelminitud mured võivad põhjustada stressi ja vaimse tervise probleeme. Austage erinevaid nägemusi ja inimeste hirmu. Looge turvaline suhtluskeskkond, milles saab üksteisega avatult ja ausalt suhelda. Nii loote pinnase tulemuslikule koostööle ja heatahtlikule ning toetavale õhkkonnale.
 • Andke töötajatele teavet avalikult kättesaadavate tugi- ja nõuandeallikate kohta. Eestis nt pakub selle kohta teavet MTÜ Peaasjad. Samuti on tööandjail võimalik nõuannete ja ka supervisioonide saamiseks pöörduda Supervisiooni ja Coachingu Ühingu poole.
 • Kaaluge toetuse pakkumist töötajatele, kes võivad kannatada ärevuse või stressi käes. Võib juhtuda, et töötajad võivad vahepealsel perioodil olla elanud läbi traumaatilise sündmuse (sugulase või sõbra raske haigus või surm), või neil võivad olla tekkinud rahalised raskused või probleemid isiklike suhetega. Saate paluda juhtidel küsida töötajatelt sagedamini, kuidas neil läheb; ning vajadusel pakkuda töötajatele tuge (tööpsühholoogi nõustamist või juhendamisteenust).
 • Pöörake üleminekuperioodil erilist tähelepanu neile töötajatele, kes on riskigrupis: eakad ja/või krooniliste haigustega isikud (nt kõrgvererõhutõbi, kopsu- või südameprobleemid, diabeet) või isikud kelle immuunsus on nõrgem (nt rasedad või intensiivset raviteenust saavad töötajad). Samuti pöörake tähelepanu töötajatele, kelle pereliikmed kuuluvad riskigruppi.
 • Toetage neid töötajaid, kes jäävad kaugtööle edasi. Tööheaolu asjatundja Kaire Piirsalu-Kivihalli teemakohase artikli leiad siit.
 • Juhendage töötajaid, kuidas toimida haigestumise korral, et saaksite võtta tarvitusele vajalikud abinõud nakkuse leviku tõkestamisel.

Turvaline töökorraldus, töökohtade kohandamine ja distantsi küsimused

 • Uuendage riskianalüüsi ja võtke tarvitusele vajalikud meetmed. Nii tava- kui pandeemiatingimustes on tööohutuse ja töötervishoiu haldamise lähtepunktiks riskide tuvastamine ja hindamine. Ärge unustage sellesse tegevusse kaasata töötajaid ja nende esindajaid, võimalusel pöörduge oma koostööpartnerite (nt töötervishoiuteenuse pakkuja) poole. Mõned näited riskianalüüsi uuendamise kohta:
  • Kehtestage /uuendage paindliku puhkuse ja kaugtöö põhimõtted, et vajadusl piirata töökohas viibimist. Võimalusel paluge riskigrupis olevatel töötajatel ning töötajatel, kelle pereliikmed kuuluvad riskigruppi, töötada kodus.
  • Looge võimalused füüsilise distantsi hoidmiseks (nt koosolekutel või pauside ajal, töö- ja olmeruumide kasutamisel). Eraldage töötajad, kes saavad oma ülesandeid üksi ohutult täita ja kes ei vaja spetsiaalseid seadmeid ega masinaid, mida ei saa teisaldada.
  • Vähendage kontakte oma ettevõtte erinevate osade vahel vahetuse alguses ja lõpus.
  • Muutke söögipauside aega, et vähendada samaaegselt kohvikus, puhkeruumis või köögis viibivate inimeste arvu.
 • Paigaldage töökoha sissepääsu juurde ning mujale nähtavatesse kohtadesse meeldetuletused, mis rõhutavad distantsi hoidmise ja hügieeni tähtust (näidised leiate siit). Soovitage töötajatel võimalusel liftide asemel kasutada treppe.
 • Korraldage tööle naasmine etappide kaupa.
 • Võimalusel osutage teenuseid kontaktivabalt (telefoni või videosilla abil). Veenduge, et töökohas oleksid ainult töötajad, kes on selle töö jaoks olulised ja minimeerige kolmandate isikute kohalolekut. 

Puhastamine ja hügieeninõuete järgmine

 • Tagage võimalused kätepesuks ja desinfitseerimiseks ning soovitage töötajatel regulaarselt käsi pesta või desinfitseerida.
 • Vajadusel tihendage ruumide ouhastust. Puhastage tavapärasest sagedamini kontaktpindu nt letid, lülitid, käepidemed, tööriistad ja muud.
 • Võimalusel tagage hea ventilatsioon ja ruumide sage õhutamine.
 • Vältige võimalusel puhastustöötajate liigset töökoormust. Määrake võimalusel nende ülesannete täitmiseks täiendavad töötajad.
 • Tagage pabertaskurätid ja prügikotiga prügikastid, et neid saaks tühjendada prügiga kokku puutumata.
 • Kui olete kõikvõimalike ohutusmeetmete rakendamisest hoolimata tuvastanud nakkusohu, tagage kõik vajalikud isikukaitsevahendid. Oluline on koolitada töötajaid isikukaitsevahendite korrektse kasutamise teemal, tagades, et nad järgivad näomaskide ja kinnaste kasutamisel saadaolevaid juhiseid.

Abimaterjalid: