Uudised

Sotsiaalkomisjon kiitis heaks hoolduspere vanemate toetuse suurendamise

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 02 Aprill 2020

Sotsiaalkomisjon kiitis heaks muudatusettepanekud eelnõule, millega on hoolduspere vanematele võimalik suuremat toetust maksta ja luuakse võimalus maksta harvikhaigustega lastele puudega lapse sotsiaaltoetust.

 

TAI koolitused lähinädalatel on edasi lükatud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 17 Märts 2020

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga lükkab Tervise Arengu Instituut edasi kõik oma koolitused ja seminarid aprilli lõpuni.

 

Valmis lapse ülalpidamiskulude uuring

  • Autor:Tiina Salumäe
  • 10 Märts 2020

Justiitsministeeriumi tellimusel valminud ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Pricewaterhouse Coopers Advisorsi läbi viidud uuringu järgi võiks elatise suurust arvutada valemi järgi, mis arvestab olulisemaid lapse ja tema vanema eluga seotud asjaolusid.

 

Tänasest saab haiguslehte ajutiselt veebis vormistada

  • Autor:Eesti Haigekassa
  • 16 Märts 2020

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed selle patsiendiportaalis digilugu.ee ise avada.
Haigus- või hoolduslehe saamiseks võib endiselt helistada oma perearstikeskusesse, kuid perearstide järsu töökoormuse tõusu tõttu võib kontakti saamine olla raskendatud. Patsiendiportaali sisestatud teade edastatakse haigekassale, tööandjale ja perearstile. Haigus- või hooldusleht avatakse patsiendi tehtud avalduse peale automaatselt. Inimesele helistatakse perearstikeskusest hiljemalt nädala jooksul, et tema tervislikku seisukorda ja võimalikke sümptomeid täpsustada.

 

Algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Märts 2020

Märtsi teisel nädalal algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest. Algav uuring on varasematest suurem, et võimaldada esmakordselt võrdlust ka maakondade lõikes.