Uudised

Valmis uuring „Traumateadlik asendushooldus“

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20 Mai 2022

Tervise Arengu Instituudi tellitud uuringu eesmärk oli selgitada välja asendushooldusel last vahetult kasvatavate kasuvanemate ja asenduskodude töötajate jaoks vajalikud pädevused, hoiakud, teadmised ja oskused traumakogemusega lapse kasvatamiseks ning samuti tutvustada pädevuste arendamiseks sobivaid võimalikult tõenduspõhiseid koolitusprogramme. Uuring koosneb neljast osast.

Esimeses osas määratletakse kõigepealt trauma ja selle mõju. Kirjanduse alusel selgitatakse põhimõisteid ning tutvustatakse teoreetilisi käsitlusi lapsepõlve traumade mõju kohta lapse arengule, samuti avatakse traumateadliku hoolduse sisu trauma mõju vähendamiseks ja lapse arengu toetamiseks.

Teises osas antakse kasuvanemate ja asenduskodude töötajatega ellu viidud fookusgrupi intervjuude põhjal ülevaade tänapäeval Eestis traumakogemusega last kasvatavate perede ja asutuste töötajate kogemustest ning laste esmaste hooldajate koolitusvajadustest.

Kolmandas osas tutvustatakse nelja praegu maailmas kasutatavat traumateemalist / traumateadliku hoolduse koolitust kasuvanematele asendushoolduse süsteemis. Osa neist koolitusprogrammidest on tõenduspõhised.

Uuringu viimases, neljandas osas esitatakse analüüsi tulemusel järeldused ja ettepanekud, milline koolitus vastaks hetkel kõige paremini Eesti kasuperede ja asenduskodude töötajate vajadustele.

Uuringu „Traumateadlik asendushooldus“ aruanne

 

Valmis kooliõpilaste ennetusprogrammide võrdleva analüüsi lõpparuanne

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Mai 2022

Koolipõhiste ennetusprogrammidega saab ennetada kooliõpilaste riskikäitumist ning käitumis- ja terviseprobleemide teket. Parima tulemuse saavutamiseks on vaja teada, missugustesse sekkumistesse Eestis süsteemselt panustada. Valiku tegemisel on üheks oluliseks põhimõtteks ennetusprogrammide teostatavus Eestis, nende tõenduspõhised ja eetilisus.

 

Tervise Arengu Instituut liitus eeskujuliikumisega „Valge Õhupall“

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18 Mai 2022

Eeskujuliikumine „Valge Õhupall“, kuhu kuulub juba pea 40 organisatsiooni, on tegutsenud Eestis üle nelja aasta. Liikumine kasvas välja aastatel 2017–2018 EV 100 raames organisatsioonide ühiskingitusest, eeskujukampaaniast „Aga Mina“. Liikumise liikmed soovivad Eestile tervemat ja turvalisemat tulevikku ning on oma tegevuste kaudu eestvedajaks ja eeskujuks.

 

Valmis kahjude vähendamise infomaterjal uimastipoliitikas

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Mai 2022

Kahjude vähendamise (ingl harm reduction) lähenemise peamine mõte on muuta riskikäitumine ohutumaks. Olemuselt on kahjude vähendamine ka näiteks kiivri kandmine rattasõidul, turvavöö kasutamine ja turvapadja olemasolu autosõidul. Nende tegevuste eesmärk ei ole hoida ära tegevust ennast ega ka võimalikku õnnetusjuhtumit, vaid vähendada võimaliku õnnetusjuhtumi tagajärgede tõsidust.

 

Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö maikuu uudiskiri

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 11 Mai 2022

Ajakirja Sotsiaaltöö värskes uudiskirjas: