Uudised

Kevadkoolis moodustati dementsusesõbralikuks pürgivate hoolekandeasutuste võrgustik

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Aprill 2023

Hoolekandeasutuste kevadkool toimus 28.–29. märtsil, selle valmistasid ühiselt ette Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK).

 

Aprillikuu Sotsiaaltöö uudiskirja uudised

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Aprill 2023

Aprillikuu Sotsiaaltöö uudiskirjast leiab:

 

Uus ohvriabi seadus parandab abi kättesaadavust

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Aprill 2023
1. aprillil jõustus uus ohvriabi seadus, mis parandab abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele.
 

Lastemajja pöördunute arv on aasta-aastalt kasvanud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Aprill 2023

Sotsiaalkindlustusameti lastemajadesse, kuhu jõuavad seksuaalselt väärkoheldud, selle kahtluse või kahjustava seksuaalkäitumisega lapsed, pöörduti 2022. aastal 631 lapse murega. See on ligi saja lapse võrra enam kui tunamullu.

 

Valminud on OSKA üldprognoos 2022–2031

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Aprill 2023

OSKA uuringuaruanne „Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ annab tervikvaate nii praegusest kui ka lähituleviku tööjõuvajadusest ning tööjõupakkumisest.