Uudised

Ilmus personaalmeditsiini märtsikuu uudiskiri

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 25 Märts 2022

Ilmus TAI personaalmeditsiini uudiskiri, millest saad lugeda järgmistel teemadel:

 

Millised on laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kaitsetegurite mõõtevahendid?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 24 Märts 2022

Laste ja noorte vaimset tervist ja riskikäitumist (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, kuritegevus, riskiv seksuaalkäitumine ja koolist väljalangemine) mõjutavad mitmed riski- ja kaitsetegurid. Nende tegurite mõõtmine võib aidata arendada ennetusprogramme, mis võtaksid sihikule kõige olulisemad tegurid, või teha kindlaks kõrgeima riskitasemega sihtgrupid.

 

Milline on vanemluse valdkonna olukord avaliku sektori esindajate hinnangul?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Märts 2022

Valmis raport, mis kajastab vanemluse valdkonna seisu avaliku sektori (ministeeriumid, allasutused, kohalikud omavalitsused) esindajate hinnangul. Kirjeldatud on praeguseid vanemluse toetamise viise, arenguvajadusi ja rollide jaotust nii kogu vanemluse valdkonnas Eestis kui ka TAI tegevustega seoses. Vanemluse valdkond on TAI-s tähelepanu all alatest 2014. aastast. 

 

Abimaterjalid Ukraina teema käsitlemiseks haridusasutustes

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Märts 2022

Haridus- ja noorteamet koondas oma veebilehele olulise teabe, mis toetab õpetajaid, koolijuhte ja teisi haridusasutuste liikmeid Ukraina sõjaga seotud teemade avamisel.

 

VEPA Käitumisoskuste Mängu strateegia aastateks 2022-2026

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 01 Märts 2022

VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine ennetusprogramm I ja II kooliastme õpilastele, mille eesmärgiks on vähendada noorte käitumisprobleeme ja õppeedukuse langemise ennetamine läbi positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomise klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamise.