Tervise edendamine / Töökohal

Tunnustame tööandjaid, kes panustavad järjepidevalt töötajate tervise ja heaolu nimel!

Märgise saajate nimetuse juures sulgudes on märgise väljastamise aasta ja see aastanumber on ka tööandjale väljastatud märgise elektroonilisel visuaalil. Märgise kasutusõiguse anname kolmeks aastaks. 2024. a talvise hindamise tulemusena saavad märgise järgmised tööandjad ja nimekiri täieneb mais pärast kevadvoorus osalevate taotlejate tegevuskavade hindamist.

Interconnect Product Assembly AS (2024)
Roche Eesti OÜ (2024)
YourOffice Group OÜ (2024)