Tervise edendamine / Töökohal

Vabariigi valitsuse otsusega toimus töövaldkonna liikumine 1. juulist 2023 Sotsiaalministeeriumi haldusalast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Selle muudatuse ajendil otsustati TET võrgustik ja selle koordineerimine Tervise Arengu Instituudist viia üle Tööinspektsiooni.

TET võrgustiku kontakt on Katrin Kärner-Rebane (Tervise Arengu Instituut, katrin.karner-rebane@tai.ee), kuniks Tööinspektsioon võrgustiku koordineerimise üle võtab. Tervise Arengu Instituudis jätkub töö töökoha tervisedenduse süsteemi ja tegevuste kvaliteedi arendusega koostöös Tööinspektsiooni, TET võrgustiku jt asjaosalistega.

Miks liituda TET-võrgustikuga?

Selleks on mitu head põhjust:

 • olles liitunud võrgustikuga, on võetud ka tööandjana omamoodi kohustus, mis motiveerib tervisedendusega tõsisemalt tegelema;
 • võrgustiku kaudu jagame infot, ühisüritusi ja kampaaniaid, milles osalemine soodustab tervistedendava mõtteviisi kujunemist;
 • võrgustikuliikmete head praktikat on võimalik saada ning jagada erisuguste tegevuste raames (nõustamine, koolitused, seminarid, kovisioonid).

TET-võrgustiku eesmärk on:

 • eri asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
 • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse parandamisel;
 • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

TET-võrgustiku liikmete väärtused ja põhimõtted

Võrgustiku liikmed:

 • arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
 • orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
 • keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
 • kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
 • teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas;
 • võrgustiku vahendusel on tagatud parem ligipääs mitmesugustele juhendmaterjalidele ja ka head nõu andvatele spetsialistidele;
 • iga võrgustikuga liitunu suurendab töökohtade tervisedendusest kasu saavate töötajate hulka.

Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik loodi Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Tervise Arengu Instituut koordineerib võrgustiku tegevusi alates aastast 2006 kuni 30.06.2023.

Tervist edendavate töökohtade ideoloogia algus pärineb 1980. aastate Põhja-Ameerikast. Tervist edendavad tegevused kavandatakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja sotsiaalministeeriumi strateegiliste eesmärkidega ning rahvatervisega seotud strateegilistes dokumentides toodud eesmärkidega.