Blogi /

Blogi

Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18 September 2023

Mitmed lapsi ja noori mõjutavad negatiivsed tagajärjed (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, õigusrikkumised, vaimse tervise probleemid jm) on seotud sarnaste riski- ja kaitseteguritega. 2022. aastal testiti Eestis Hooliva Kogukonna Noorteuuringut – kohalikule tasandile mõeldud riski- ja kaitsetegureid ning nendega seotud tagajärgi mõõtvat küsimustikku. Tulemustest selgub, millised mõõdetud tegurid prognoosivad enim probleeme ja kuhu suunata ressursid ennetuses.

 

Septembris puhkan alkoholist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 September 2023

Tööelus on pauside tegemine eluliselt oluline. Paus annab kehale puhkust rutiinsetest töövõtetest või vaimule pingelisest mõttetööst. Paus võimaldab võtta aja maha ja mõelda järele, mida ja miks sa parajasti teed, ning leida uut energiat, et tehtu lõpuni viia.

 

Kellele ja milleks on vaja ennetuse teadusnõukogu?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 August 2023

Ennetuspoliitika kujundamisel ja otsuste langetamisel saab Eestis küsida nõu ennetuse teadusnõukogult, kes analüüsib ennetustegevuse mõju tõendatust ning seisab tulemusliku ennetuse eest.

 

„Mis mõttes?“ taskuhääling kutsub avastama vaimse tervise mõjuküsimusi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 30 August 2023

Taskuhääling „Mis mõttes?“ aitab eri teemanurkade, ekspertide ja küsimuste kaudu avada olulisi ja kohati ka vastuolulisi teemasid selliselt, et iga osa tooks huvilistele vaimse tervise valdkonda lähemale, looks selgust inimestega töötavatele inimestele ning pakuks värskeid vaatenurki juba valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele. Vestlused keskenduvad mõnele vaimse tervise valdkonna olulise ja intrigeeriva teema vähem kajastatud tahu uurimisele.

 

Taldrikureegel aitab koostada tervikliku toidukorra

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23 August 2023

Taldrikureegli järgi lõuna- või õhtusöögi taldriku kokkupanek aitab tõhusalt panustada päevaste köögiviljaportsjonite (minimaalselt kolm, soovitatavalt rohkem) saamisesse.