Blogi /

Blogi

Taotle mitmekesisuse märgis! Mitmekesised organisatsioonid on edukamad

  • Autor:Sotsiaalministeeriumi võrduspoliitikate osakonna nõunik Agnes Einman
  • 17 Aprill 2019

17. aprillil tähistatakse üle Eesti juba viiendat korda mitmekesisuse päeva. Mitmekesisuse päeva eesmärk on märgata iga inimese erakordsust ja väärtust organisatsioonis ning tähistada kõike seda, mis meist igaüht eriliseks ning organisatsiooni jaoks asendamatuks teeb. Olgugi, et on tavapärane, et inimesed vahetavad organisatsioone ja töökohti ning nende asemele tulevad teised, on igaühe panus meist siiski erakordne. Meie teadmised, oskused ja kogemused on erinevad ja seeläbi kujundame oma töö ja panuse organisatsiooni arengusse unikaalsel viisil, kirjutab võrduspoliitikate osakonna nõunik Agnes Einman.

mitmekesisusMiks me räägime mitmekesisusest?

Mitmekesisuse edendamise eesmärk ei ole niivõrd mitmekesisus mitmekesisuse pärast, vaid erinevad uuringud kinnitavad, et mitmekesisemad organisatsioonid on edukamad ning erinevus tõepoolest rikastab.

Erinevate inimeste märkamine ja väärtustamine tähendab ühelt poolt seda, et inimesi koheldakse õiglaselt ja neid ei diskrimineerita seepärast, et nad kuuluvad rahvusvähemusse, neil on mõni erivajadus, nende uskumused erinevad tavapärasest (näiteks taimetoitlus või veganlus), nad on naiste või meestena teinud ebatraditsioonilise karjäärivaliku või nende sooline identiteet ei vasta sellele, mida paljud võivad pidada normaalseks. See tähendab seda, et inimestel on vaba voli teha enda elu kohta otsuseid ja valikuid, mis on nende jaoks kõige õigemad, ilma et peaksid kartma kiusamist või vägivalda.

Inimesed on need, kes nad on, olenemata sellest, kas ühiskond on avatud ning erinevusi tunnustav ja väärtustav. Seega ei ole mitmekesisuse edendamise eesmärk inimesi mitmekesisteks muuta, kuna seda me juba oleme niikuinii, vaid tunnustada ja väärtustada meid sellistena nagu me oleme. Erinevuste esiletoomise eesmärk on tuua nähtavale, et sageli me teeme erinevaid valikuid, vahel ebatraditsioonilisi. Kogukonnad ja kultuurid, kuhu me kuulume ja (ema)keeled, mida me räägime, on erinevad kuid võrdsed, kõik meist ei ole heteroseksuaalsed ning inimeste sooline enesemääratlus on mitmekesine. Need erinevused on olemas ka siis, kui neist ei räägita, kuid rääkimine annab signaali, et ühiskonnas ja organisatsioonides väärtustatakse kõiki inimesi ja keegi ei pea kartma. Just seepärast on oluline nähtavale tuua neid inimesi, kes muidu kipuvad jääma tagaplaanile ja keda ei märgata või ei tunnustata.

Lisaks õiglasema ja kaasavama õhkkonna loomisele organisatsioonides, mis aitab tõsta organisatsioonide mainet ning vähendada inimeste soovi töökohta vahetada, on mitmekesisemad organisatsioonid ka majanduslikult edukamad. Organisatsioonid, kus töötavad erinevad inimesed, on innovaatilisemad ja loovamad ning suudavad pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid, kuna arvestatud on suurema hulga vajadustega, sest tihtipeale on arutelude juures olnud erineva perspektiivi ja kompetentsiga töötajad.

Vanuselisel ja soolisel mitmekesisusel on positiivne seos ettevõtete kasumimarginaaliga ning soolise võrdõiguslikkuse edendamisel on oluline panus ka majandusarengule. Veel enam, mitmekesisuse teadlik edendamine mõjub positiivselt ettevõtte tulemuslikkusele. Avaliku sektori tööandjale annab mitmekesisem töötajaskond suurema garantii, et hüved, teenused ja info, mida pakutakse, arvestab kõigi ühiskonna liikmete vajadustega. Võrdsel kohtlemisel põhineva organisatsiooni väärtuste edendamine on konkurentsieeliseks tööjõu eest konkureerivatele tööandjatele.

Kuidas minu organisatsioon saab paremini mitmekesisust edendada?

2012. aastal Sotsiaalministeeriumi ning Tallinna Tehnikaülikooli eestvedamisel alguse saanud võrdset kohtlemist edendava projekti „Erinevus rikastab“ ühe tulemusena sündis mitmekesisuse kokkuleppe kontseptsioon. Mitmekesisuse kokkuleppega liitudes kinnitab organisatsioon või ettevõte, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet. Kokkulepe võrgustiku koordinatsiooni eest vastutab täna SA Eesti Inimõiguste Keskus ning liitujaid on olnud juba ligi 100.

Juba teist aastat on võimalik taotleda ka mitmekesisuse märgist, mis on ühelt poolt organisatsioonile kvaliteedimärk ning annab selge signaali, et mitmekesisus on organisatsioonis väärtus ning seda väärtust edendaks teadlikkult. Lisaks aga on märgisega liitumine ka organisatsiooni poolne lubadus, et tööandja edendab mitmekesisust sihipäraselt ja läbimõeldult.

Oma abi ja nõu pakub sel teekonnal kõigile tööandjatele Inimõiguste Keskus.

Artikkel on ilmunud sotsiaalministeeriumi blogis.

 

Töökeskkond peab olema ohutu ja töötaja tervist hoidev

  • Autor:Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Eva Põldis
  • 15 Aprill 2019

Eesti tööealine elanikkond väheneb ja vananeb, mistõttu on üha suuremaks väljakutseks, kuidas hoida inimesi tervena võimalikult kaua tööturul. Kuigi väga paljud tööandjad on seadnud tööohutuse prioriteediks ja tegelevad sellega igapäevaselt, näitab tööõnnetuste ja tööga seotud haigestumiste statistika, et endiselt on töökeskkondi, mis kahjustavad töötaja tervist ja kus ohutus vajab parandamist, kirjutab tööelu arengu osakonna nõunik Eva Põldis.

 

Pühapäeval on ülemaailmne tuberkuloosipäev – Eestis haigestus mullu 146 inimest

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 22 Märts 2019

Pühapäeval, 24. märtsil tähistatakse kogu maailmas tuberkuloosi vastu võitlemise päeva. Euroopas diagnoositakse tuberkuloos igas tunnis kolmekümnel inimesel.

 

Konkursikutse. Kohalikke omavalitsusi oodatakse „Imeliste aastate“ uude taotlusvooru

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 25 Märts 2019

Avalik konkurss, milles kohalikud omavalitsused saavad taotleda toetust vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgruppide läbiviimiseks, kestab kuni 10.05.2019, kella 23:59-ni. Konkursil saab taotleda toetusi 2019. aasta II ja 2020. I poolaastaks.

 

Emakeelepäeva puhul. Läbi lillede

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Märts 2019

Emakeelepäevaga seoses tasub mõelda sellele, kuivõrd rikas on meie keel. Kasvõi selle kirjatüki pealkiri, mis selgitab lahti fraseologismide olemuse, sisaldab fraseologismi. Kes ei tea, mida tähendab fraseologism, siis see on millegi ütlemine teiste (tihti asjasse üldse mitte puutuvate) sõnadega või ülekantud tähendusega.