Blogi /

Blogi

Maria Peterson – lavastaja, kes tõi südames sündinud lapsed teatrilavale

  • Autor:Reelika Lepp
  • 31 Mai 2019

Maria Petersoni teatakse kui tundliku käe ja natuuriga lavastajat, keda on alati huvitanud elu mehhanismid. Kuidas elu n-ö töötab ja mis on inimese roll selles? Miks viib elu meid kokku teatud inimestega ja kuidas see meid muudab? Sellest jutustab ka Tervise Arengu Instituudiga koostöös valminud dokumentaallavastus „Südames sündinud“, mis rändas eelmise aasta lõpus mööda Eestimaad. 

 

Kuidas leitakse kodu ja perekond lapsele, kes on eraldatud oma sünniperest? Pärnu linna praktika

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 26 Mai 2019

Pärnu linn on märgiline selle poolest, et alates 2015. aastast ei viibi asenduskoduteenusel ühtegi Pärnu last. Kõigile, ka lastele, kes on sünniperest eraldatud ja kellel on erivajadus, on järjekindla töö tulemusena õnnestunud leida perepõhise hoolduse vorm.

 

Osale tervisestatistika kasutajauuringus!

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 17 Mai 2019

Tervise Arengu Instituut kutsub kõiki terviseandmete kasutajaid osalema tervisestatistika kasutajauuringus. Uuring tehakse eesmärgiga parandada andmete kättesaadavust ja korraldada paremini tervisestatistikatööd. 

 

Mentorlus tagab eduka õppimise

  • Autor:Anita Baumbach Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna projektijuht
  • 17 Mai 2019

PAXIS-e instituudi lektor Jeanette Puskas (USA) külastas hiljuti Eesti Tervise Arengu Instituuti, et rääkida oma kogemustest VEPA programmi mentoritega. Jeanette rääkis, miks mentori olemasolu päästab noori õpetajaid professionaalsest läbipõlemisest ning kuidas mentori kasutamine aitab õpetajat väga palju erivajadustega laste õpetamisel.

 

Osale riigi strateegia „Eesti 2035“ loomisel!

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 25 Aprill 2019

Riigikantselei ja rahandusministeerium kutsuvad kõiki Eesti inimesi osalema riigi pikaajalise strateegia loomises ning täitma lühikest küsimustikku aadressil www.eesti2035.ee – millises Eestis soovid aastal 2035 elada. Arvamuskorje kestab 10. maini ning tulemused on üheks aluseks riigi pikaajaliste sihtide seadmisele, reformide kavandamisele ning investeeringutele. Kui kellelgi ei ole võimalik või soovi täita e-küsimustik, siis on ankeet paberkujul täitmiseks kättesaadav ka raamatukogudes üle Eesti.