Blogi /

Blogi

Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 02 Juuni 2022

Tänapäeval otsivad inimesed aina enam võimalusi, et tulla toime töö ja eraelu pingetega. Üheks selliseks viisiks on ka uimastite tarvitamine.

 

Kapuuts peast: kuidas suunata last huvitegevuse juurde?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 30 Mai 2022

Kuidas suunata last huvitegevuse juurde, kui laps tõmbab kapuutsi pähe ja ütleb, et teda ei huvita miski ja ta ei viitsi? Mida saab täiskasvanu teha, kui tundub, et last huvitab ainult söök laual ja helendavad ekraanid?

 

Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20 Mai 2022

Selle aastaga lõppeb projekt, millega toetati kohalikke omavalitsusi tugiteenuste osutamisel raske ja sügava puudega lastele. Kuidas valmistutakse teenuste osutamiseks projekti toeta?

 

Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23 Mai 2022

Eesti õppuritest tundis end kaugõppe ajal paremini kui tavakoolis ligikaudu iga kolmas ja kehvemini kui tavakoolis samuti iga kolmas 11–16-aastastest õppuritest. Kõige halvemini tundsid end just varajases murdeeas (11–13) lapsed. Heaolu muutus olenes elukorraldusest (nt kodune rutiin ja lähisuhete kvaliteet, õppetöö stressirohkus, sõprussuhete kvaliteet ja kvantiteet, liikumisvõimalused) ja ka noore huvist pidada piirangutest kinni (sh füüsiline ja sotsiaalne eraldatus). Mõned noored tundsid, et kodus oli rahulikum õppida kui koolis; teised jälle tõid välja, et kaugõpe oli nende jaoks raske, õpetajad polnud mõistvad ja piirangud ajasid vihale. Mõni noor oli väga üksildane, teine aga ei hoolinud piirangutest eriti.

 

Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 Aprill 2022

Aprillis 2022 oli tervisekalendri ja veebiseminari keskmeks vanemas eas töötaja ning tema toetamine. Kogusime mõned näited võrgustiku tööandjatelt, kuidas keegi on oma töötajaid kaasanud või toetanud. Näiteks paindlik töökorraldus, kaugtöö, osalise tööaja võimaldamine, lisapuhkepauside või tasuta vaktsineerimise võimaldamine on tegevused, mida rakendavad mitmed asutused.