Blogi /

Blogi

Noorte vaimset heaolu saab toitumise ja liikumisega toetada

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Juuni 2023

Viimase paarikümne aasta jooksul on nii igapäevane elu ja keskkond kui ka noorte eluviis ja tervisekäitumine palju muutunud. Näiteks on muutunud toidu toitaineline koostis ja söömisharjumused, vähenenud on noorte liikumisoskused ja liikumisaktiivsus ning paraku on suurenenud uimastite tarvitamine ja kättesaadavus.

 

E-sigaretid ja passiivne veipimine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 31 Mai 2023

Passiivseks suitsetamiseks peetakse olukorda, kus mittesuitsetav inimene viibib kellegi teise tubaka tarvitamise tõttu tubakasuitsuga saastatud keskkonnas. Tänapäeval ei saa passiivsest suitsetamisest aga rääkida ainult tubakasuitsu kontekstis. Tavasigarettide kõrvale on kasutusele tulnud e-sigaretid, millest väljuv aerosool ei ole küll tubakasuits, kuid sisaldab sellegi poolest keemilisi ühendeid, mis ohustavad nii tarvitaja kui ka kõrvalseisja tervist. Selle tõttu on uute toodete turule tulek nõudnud ka seadusemuudatusi.

 

Laste söömisharjumuste kujundamise koolituskursusel saadud teadmisi kasutatakse lasteaedades edukalt

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 Mai 2023

Alates 2021. aasta sügisest on Tervise Arengu Instituudi eksperdid pakkunud lasteaiaõpetajatele võimalust ennast täiendada peamiselt laste söömisharjumuste kujundamisele keskenduval koolituskursusel, mida on praeguseks toimunud juba kaheksa korda ja kursusel on osalenud 134 lasteaia töötajat 95 asutusest. Enamik osalejatest on rühmaõpetajad, kuid enesetäiendamise vastu tunnevad huvi ja vajadust ka liikumisõpetajad, õpetaja abid, õppejuhid, kes kõik saavad kaasa aidata laste tervist toetavate söömis- ja liikumisharjumuste kujundamisele.

 

Tervisenõukoguga väljakutsetele vastu

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 25 Mai 2023

Oleme Eestis jõudnud ühiskondlikus arengus tasemele, kus pöörame üha enam tähelepanu oma vaimsele ja sotsiaalsele heaolule. On võimatu mööda vaadata vaimse tervise probleemidest ja teistest murekohtadest, kui teame, et need mõjutavad igapäevaseid tegevusi ning põhjustavad takistusi ka  õppetöös.

 

Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 Mai 2023

Kui tööandja kohustus on töölepingu seadusest tulenevalt reguleerida töötaja töö- ja puhkeaega, koostades graafikuid ning jälgides nende täitmist, siis suurem osa vastutusest tagada omale piisavalt kvaliteetset puhkeaega, on siiski töötajal endal. Ühe tööandja juures saab töötaja teha kokkuleppel tööandjaga ületunde vaid lühiajaliselt. Mõnikord möödapääsmatuna tunduva lisaraha teenimise vajaduse ja majandusliku kitsikuse tingimustes võivad inimesed võtta omale lisakohustusi ka teiste tööandjate juures. Tööga ülekoormatud inimene otsib aga kiiresti toimivaid lahendusi, et tulla toime kurnatuse ja stressiga.