Blogi /

Blogi

Üksindus ja üksildus tööl

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 September 2022

Üksinda olija ei pruugi end tunda üksildasena, samal ajal võib mõni inimene tunda end painavalt üksildasena teiste seas, näiteks töötades koos teistega tiimis või organisatsioonis.

 

Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 September 2022

Terviseinfo.ee lehel asuva hindamiskeskkonna kaudu saavad lasteaia töötajad ja lapsevanemad hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi järgmistes valdkondades:

 

Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist!

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 29 August 2022

Septembris on võimalus kõigil taaskord teha alkoholist paus. Kampaania „Septembris ei joo“ toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, luues oma ellu seeläbi suuremat rahu ja rahulolu- ning heaolutunnet.

 

Laste söömisharjumuste kujundamine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07 September 2022

Söömist mõjutavad paljud tegurid. Füsioloogiline põhitegur, mis meid sööma paneb, on näljatunne. Samuti võivad sööma sundida isud, mida omakorda võivad mõjutada varasem kogemus või ümbritsev keskkond. Selles, kas toit on meie jaoks isuäratav või vastumeelne, mängivad suurt rolli toidu välimus, lõhn, maitse, tekstuur.

 

Avalik sektor saab olla ligipääsetavuse tagamisel eeskujuks

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23 August 2022

Eestis on umbes 10%-le rahvastikust määratud puue, mis aga ei tähenda, et ligipääsetavusest oleks kasu vaid puuetega inimestele. Ligipääsetavus on kaasavate keskkondade loomise vahend, mida saavad kasutada nii kehalise või meelelise funktsiooni piirangu või kõrvalekaldega inimesed kui ka kõik teised, kel võib seal toimetamine olla muul põhjusel keeruline, näiteks esmakordne külastaja, võõrkeelne turist või vähese keeleoskusega inimene.