Blogi /

Blogi

Vanemlus: töötamine suvepuhkuste perioodil

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 Aprill 2023

Suvine pikk koolivaheaeg ja lasteasutuste kollektiivpuhkused on aeg, mil peredel on vaja eriliselt läbi mõelda, kuidas korraldada kodune elu, töö ja puhkused nii, et päeva lõpuks on kõik rahul. Sellistel hetkedel võivad lapsevanematel (aga ka vanavanematel) tekkida kergesti konfliktid töö- ja eraelu tasakaalu leidmisel ja eri rollide täitmisel. See võib mõjutada nii kodurahu kui ka töösuhteid.

 

Koostöö ja kogukonna tervis

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 03 Aprill 2023

Eesti inimarengu aruande tulevikustsenaariumi 2040 suundumusena näevad autorid, et elukeskkonna kvaliteedile hakatakse tähelepanu pöörama üha enam. Eesmärk on vähendada terviseriske ja toetada vaimset tervist ning heaolu. Suureneb vajadus koostoimimise oskuste järele, ja ka kogukondliku suhtluse ja võrgustikutöö tähtsus. Kohaliku ettevõtluse arengule on terve ja elujõuline kogukond oluline ressurss. Kelle roll on kogukonna tervis ja selle hoidmine?

 

Ebakindluse tolereerimine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Märts 2023

Sotsiaalvaldkonna spetsialistid saavad arendada endas oskust olukordade ebakindlust taluda ning toetada teisi kogukonnaliikmeid ja inimesi, kellega nad töötavad, ebakindlusega toimetulekul.

 

Väärtustame mitmekesisust, viies ellu sotsiaalseid ühisalgatusi. Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva mõtisklus

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 15 Märts 2023

Tänavuse rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva moto tõstab keskmesse koostoimetamise ja mitmekesisuse.

 

Head magajad on tervemad ja tööelus edukamad

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 01 Märts 2023

Vähene ja ebakvaliteetne uni toob kaasa unedeprivatsiooni ehk unevõla sümptomid, milleks on keskendumise probleemid, aeglane mõtlemine, vähene energia, otsustusvõimetus. Soovituslik ööune aeg täiskasvanule on 7–9 tundi. Kui inimene ei maga piisavalt, siis tema keha läheb stressi, hakkab öösel adrenaliini ja kortisooli tootma, mis omakorda hoiab keha üleval.