Blogi /

Blogi

Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 Jaanuar 2023

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmete kohaselt on tubaka tarvitamine seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ja seda peetakse maailmas suurimaks surmade põhjustajaks.

 

Narkopoliitikas lihtsaid lahendusi pole

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 22 Detsember 2022

Uued meetmed narkopoliitikas ei taha karistada, vaid vähendada stigmatiseerivat keelt ja hirmutavaid kuvandeid, arendada noorte sotsiaalseid oskuseid ning tagada ligipääs ravimitele ja riigipoolsele toele.

 

Puude raskusastme tuvastamine ja töövõime hindamine nõustamisteenuse praktika põhjal

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06 Detsember 2022

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) alustas 2017. aasta augustis Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ ning toetuse andmise tingimuste „Töövõime süsteemi toetavad tegevused“ toel nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele inimestele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenus kutsuti ellu, et tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ning puude raskusastme hindamise küsimuste lahendamiseks. Teenuse osutamise ajaks määrati algselt 2017–2020. Alates 2021. aastast on teenuse rahastamist jätkatud igal aastal lepingu alusel, teenus jätkub ka 2023. aastal.

 

Eduelamuse ABC ehk kuidas nakatada vähenakatunuid?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12 Detsember 2022

On väidetud, et ühe tegevuse kujunemine või kinnistamine harjumuseks võtab aega umbes 20-25 päeva. Kui üht tegevust järjepidevalt kolme nädala jagu igapäevaselt harjutada, on tulemuseks reaalne nii oskuste kui füüsilise suutlikkuse kasv koos tõenäolise uue harjumuse väljakujunemise algega. Maakeeli on selle teekonna teiseks nimetuseks treening ning eduelamuse teekonna kogemine.

 

Töö- ja pereelu tasakaal: „Imelised aastad“ töökohas

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 30 November 2022

Iga inimene on tervik ja vajab tasakaalus olemiseks aega nii mõtestatud töötegemisele, oma huvide ja potentsiaali arendamiseks, lähedaste ja perega veetmiseks kui ka piisavat unepuhkust. Töötaja füüsiline ja vaimne hea tasakaal on oluline ka tööandjale.