Valdkonnad / Tuberkuloos

Tuberkuloos

  • 22. November 2018

Tuberkuloos (TB) on õhu kaudu leviv nakkushaigus, mille tekitaja on mükobakter Mycobacterium tuberculosis.

Kui inimene põdeb nakkusohtlikku (kõnekeeles lahtist) kopsutuberkuloosi, siis köhimisel, rääkimisel ja aevastamisel satub õhku hulgaliselt rögapiisku, mis sisaldavad mükobaktereid. Haigustekitajaid levitav TB-haige võib aasta jooksul nakatada 10–15 inimest.

TB võib kahjustada inimese kõiki elundeid, kuid kõige sagedamini saavad kahjustada kopsud.

Tuberkuloositekitaja kandumisel inimeselt inimesele on määravaks neli tegurit:

  • haige nakkusohtlikkus ehk õhku paiskunud bakterite hulk
  • bakterite kontsentratsioon õhus
  • kontakti kestus TB-haigega
  • vastuvõtva inimese hingamisteede ja organismi immuunsüsteemi seisund

Tuberkuloosi peetakse ka sotsiaalseks haiguseks, kuna vastuvõtva inimese immuunsust nõrgendavad järgmised TB riskitegurid:

  • HIV/AIDS
  • alkoholism ja narkomaania
  • alatoitlus
  • kaasuvad kroonilised haigused, näiteks diabeet, vähkkasvajad ja nende ravi, kilpnäärme haigused, kroonilised põletikud jt
  • immuunsust mõjutav ravi (näiteks vähihaigetel, reumatoidartriidihaigetel, elundite siirdamise järgselt jne)

Majandussurutise ajal ja töötuse kasvades võivad sellised riskitegurid nagu alkoholism ja alatoitlus mõjutada ka tuberkuloosi haigestumist.

Inglise keeles ja võrdluses teiste Euroopa riikide vastava statistikaga leiab andmed Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europea) kodulehelt. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2018 (2016 andmed).

Eestis registreeriti 2017.aastal 175 tuberkuloosijuhtu ning tuberkuloosi ja tuberkuloosist tingitud jääknähtude tõttu suri 23 inimest (RHK koodid A15-A19, B90)

2003. aastal Riigikogus vastuvõetud Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega on tuberkuloos tunnistatud Eestis eriti ohtlikuks nakkushaiguseks, mille korral võib vajadusel rakendada tahtest olenematut ravi.

2017. aastal valmis Eesti Haigekassa toel uus tuberkuloosi ravijuhend "Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus", mis on mõeldud kasutamiseks kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi diagnostika ning raviga tegelevatele tervishoiutöötajatele. Uued kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi patsiendijuhendid  eesti ja vene keeles on leitavad Eesti Haigekassa leheküljel www.ravijuhend.ee.

MÄRKSÕNAD: tuberkuloos tbc tiisikus