Valdkonnad / Tuberkuloos

Tuberkuloosi leviku tõkestamiseks on vaja saavutada, et kõik tuberkuloosihaiged saaksid järjepidevat ravi kuni paranemiseni.

Nagu aastakümnetagune kogemus Eestis tõestas, piisab paar aastat kestvast valmisoleku puudumisest, et tuberkuloosi haigestumine uuesti epideemiaks kujuneks.

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul põhineb tuberkuloositõrje strateegia edukus viiel põhiprintsiibil:

  1. valitsuse toetus tuberkuloosi ennetamisele ja ravile
  2. tuberkuloosijuhtude varajane avastamine
  3. standardiseeritud raviskeemide kasutamine otseselt kontrollitavas ravisüsteemis
  4. kõigi haigete katkematu varustamine vajalike tuberkuloosiravimitega
  5. haigusjuhtude registreerimise ja ravi kvaliteedi ühtne kontrollisüsteem

Riskigruppi kuuluvatele inimestele võib määrata tuberkuloosi ennetava ehk profülaktilise ravi (sellisel juhul on kasu pigem üksikisikule kui üldsusele).

BCG vaktsineerimisel on väga väike (või peaaegu olematu) mõju kopsutuberkuloosi vähendamisel täiskasvanute hulgas ning seetõttu on selle mõju tuberkuloositõrjes piiratud. Maailma Terviseorganisatsioon on koostöös UNICEFiga koostanud laste vaktsineerimise juhised. Suure tuberkuloosi levikuga riikides vähendab BCG vaktsineerimine väikelaste haigestumise riski eriti rasketesse tuberkuloosivormidesse (nt dissemineerunud tuberkuloos ja tuberkuloosne meningiit). Maailma Terviseorganisatsioon soovitab BCG vaktsineerimist suure tuberkuloosilevimusega riikides kõigile lastele, välja arvatud HIV-nakkuse või AIDSi sümptomite esinemisel.

MÄRKSÕNAD: tuberkuloos tbc tiisikus