Valdkonnad / Tuberkuloos

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab tuberkuloosi raviks otseselt kontrollitava ravi (OKR) strateegiat, mille korral patsient võtab ravimeid tervishoiutöötaja kontrolli all.

Eelistatult tehakse ravi ambulatoorselt, kuid on sageli vaja alustada haiglas, eelkõige kui patsient on nakkusohtlik, kui patsiendil on raske üldseisund ja mitmeid kaasuvaid haiguseid või patsient talub ravimeid halvasti ja on vaja koostada talle sobivaim raviskeem kooskõlas ravimtundlikkuse andmetega. Tuberkuloosi OKR ambulatoorset ravi koordineerib Tervise Arengu Instituut.

Tuberkuloosi OKR ravi on tagatud kõigile patsientidele Eestis tasuta, see on paindlik ja lähtub patsiendi ravisoostumusest ja vajadustest ning võimalustest. Sotsiaalsete probleemide korral või sotsiaalse toimetulekuvõime parandamiseks suunab õde patsiendi sotsiaaltöötaja vastuvõtule. Kui patsiendil on raskusi tervishoiuasutuses kohal käimisega, on soovitatav teha koduvisiite või kohtuda OKR visiidiks mõnes muus patsiendile sobivas kohas.

Kui patsiendil on liikumispuue või puudub igapäevane võimalus raviasutusse sõita või puudub transpordi võimalus, teeb OKR õde patsiendi juurde koduvisiite.

Täiendavaks võimaluseks on kasutada ka OKR kaugvisiiti, mis tehakse vahetu kontaktita, kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust ning mida kombineeritakse teiste TB OKR vastuvõtu vormidega.

Eestis on kõik tuberkuloosiravimid ja kõrvaltoimete leevendamise ravimid haigetele tasuta ning tagatud Rahvastiku Tervise Arengukava ja selle tegevuskava eelarvevahenditest. Ravimite ostu korraldab hankega Eesti Haigekassa.

Ravi ajal jälgib kopsuarst patsiendi raviprotsessi, igakuiselt korratakse röga-ja/või vereanalüüse ning röntgenülesvõtet. Nakkusohtlkku tuberkuloosiravist keeldujat või ravikatkestajat on õigus suunata haiglaravile Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku tuberkuloosiravi osakonda tema tahtest olenemata.

Tuberkuloos on enamasti ravitav, ravikuuri pikkus sõltub tuberkuloositekitaja ravimtundlikkusest, patsiendi kaasuvatest haigustest ning sellest, kui hästi patsient talub ravimeid. Ravimite kõrvaltoimete korral toetatakse tuberkuloosiravi kõrvaltoimeid leevendavate ravimitega.

Tundliku tekitaja korral kestab ravikuur 6–9 kuud ja raviks kasutatakse tuberkuloosi esimese rea ehk põhiravimeid, milleks on isoniasiid, rifampitsiin, etambutool, pürasinamiid.

Kui tuberkuloositekitaja on resistentne ehk ravile allumatu, on ravikuur pikem ja raviks kasutatakse teise rea ravimeid. Raviskeem koostatakse individuaalselt vastavalt patsiendi rögaanalüüsi alusel selgunud ravimtundlikkuse andmetele.

Tuberkuloosi ravi kohta saab põhjalikumalt lugeda patsiendijuhendist „Kopsu-ja kopsuväline tuberkuloos“.

Tuberkuloosiravi ajal tuleb täpselt jälgida arsti määratud raviskeemi, toituda tervislikult, vältida suitsetamist ning alkoholi ja muude sõltuvusainete tarvitamist.

MÄRKSÕNAD: tuberkuloos tbc tiisikus