Valdkonnad / Tuberkuloos

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele kasutatakse tuberkuloosi raviks üksnes otseselt kontrollitavat ravi.

See tähendab, et kogu ravikuuri jooksul jälgitakse vahetult igapäevast ravimite võtmist.

Tuberkuloosi ravikuur kestab sõltuvalt haigustekitaja ravimtundlikkusest 6–36 kuud. Raviskeem koosneb vähemalt neljast erinevast preparaadist, millele haigustekitaja on tundlik, ja enamasti alustatakse ravi haiglas. Kõik tuberkuloosiravimid on patsientidele kogu ravikuuri vältel tasuta, need ostab Sotsiaalministeerium riigihankega.

MÄRKSÕNAD: tuberkuloos tbc tiisikus