Blogi /

Blogi

Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23 Mai 2022

Eesti õppuritest tundis end kaugõppe ajal paremini kui tavakoolis ligikaudu iga kolmas ja kehvemini kui tavakoolis samuti iga kolmas 11–16-aastastest õppuritest. Kõige halvemini tundsid end just varajases murdeeas (11–13) lapsed. Heaolu muutus olenes elukorraldusest (nt kodune rutiin ja lähisuhete kvaliteet, õppetöö stressirohkus, sõprussuhete kvaliteet ja kvantiteet, liikumisvõimalused) ja ka noore huvist pidada piirangutest kinni (sh füüsiline ja sotsiaalne eraldatus). Mõned noored tundsid, et kodus oli rahulikum õppida kui koolis; teised jälle tõid välja, et kaugõpe oli nende jaoks raske, õpetajad polnud mõistvad ja piirangud ajasid vihale. Mõni noor oli väga üksildane, teine aga ei hoolinud piirangutest eriti.

 

Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20 Mai 2022

Selle aastaga lõppeb projekt, millega toetati kohalikke omavalitsusi tugiteenuste osutamisel raske ja sügava puudega lastele. Kuidas valmistutakse teenuste osutamiseks projekti toeta?

 

Kroonilised haigused ja töötamine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 25 Aprill 2022

2021. aastal avaldatud üle-euroopalise terviseuuringu Eesti tulemuste andmeil tunnistab 65% meie täiskasvanud elanikkonnast enda puhul mõnd kroonilist haigust või pikaajalist terviseprobleemi. Vähemalt üht tervisest tingitud piirangut igapäevategevuste elluviimisel on täheldanud 9% naistest ja 15% meestest.

 

Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 Aprill 2022

Aprillis 2022 oli tervisekalendri ja veebiseminari keskmeks vanemas eas töötaja ning tema toetamine. Kogusime mõned näited võrgustiku tööandjatelt, kuidas keegi on oma töötajaid kaasanud või toetanud. Näiteks paindlik töökorraldus, kaugtöö, osalise tööaja võimaldamine, lisapuhkepauside või tasuta vaktsineerimise võimaldamine on tegevused, mida rakendavad mitmed asutused.

 

Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12 Aprill 2022

Terve olla on privileeg, mida enne probleemide tekkimist sageli ei teadvustata. See on midagi palju enamat kui elamine ilma haiguse või puudeta. COVID-19 kriis on eriti ilmekalt esile toonud, et tervis on nii füüsilise kui ka vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ja ükski nendest komponentidest pole heaolu saavutamiseks vähem oluline kui teine.