Blogi /

Blogi

Noortegarantii tugisüsteem aitab noored taas kooli või tööle

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 03 Veebruar 2022

Sotsiaalkindlustusamet toetab noortegarantii tugisüsteemi kaudu kohalikke omavalitsusi, et üles leida noored, kes on töölt või haridusest kõrvale jäänud. 2018. aastal alguse saanud ennetav lähenemisviis võimaldab kohalikul omavalitsusel saada infot piirkonna 16–26-aastastest noortest, kes ei õpi ega tööta. Kohalikud omavalitsused saavad omakorda abi soovivat noort toetada tema oma eesmärkidest lähtuvalt, näiteks naasmises haridusteele ja/või jõudmiseks tööturule.

 

Töörõõm algab meist endast

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 31 Jaanuar 2022

Kuidas sul läheb? Kuidas sul tööl läheb? Kas on piisavalt ülesandeid, mida naudid? Kas tunned, et sinu tööd tunnustatakse? Millal viimati sinu juht uuris, kas oled õnnelik? Kas sul on aega puhata piisavalt? Kas oled uhke oma eriala, tööandja ja töö üle? Millal sa üldse kellegagi neil teemadel vestelda said? Kui need küsimused tunduvad loomulikud ja oled neile saanud viimasel ajal vastata, sest tööandja huvitub neist teemadest, siis võid end õnnitleda. Järelikult sa kuulud selle olulise protsendi inimeste hulka, kelle tööandja hoolib tööõnnest ja heaolust. Kui aga küsimused sind ärritasid või naeruturtsatuse esile kutsusid, siis ehk on põhjust muretsemiseks.

 

Juristi nõuanne: kas töökõnedele peab vastama ka pärast tööpäeva lõppu?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 13 Detsember 2021

Kui töötaja tööaeg on tööpäeviti kaheksast viieni, kas tööandja võib sundida töötajat vastama klientide kõnedele ka pärast tööpäeva lõppu, viidates töölepingu seaduses välja toodud valveajale?

 

Loobu nikotiinist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Jaanuar 2022

2020. aasta tervisekäitumise uuringu andmetel moodustasid Eesti täiskasvanud rahvastikus igapäevasuitsetajad ligikaudu viiendiku (18 %) kogu elanikkonnast. Sellal, kui täisealised tarbivad peamiselt sigarette, puutuvad noored rohkem kokku muude nikotiini sisaldavate alternatiivtoodetega: e-sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjad.

 

Kuivõrd toetatakse kinnise lasteasutuse teenusele suunatud noori mitteformaalse õppega?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 13 Detsember 2021

Merle Salusoo magistriuurimusest „Kinnise lasteasutuse teenusele suunatud noorte toetamine läbi mitteformaalõppe tegevuste,” selgus, et nii noortel kui ka kinnise lasteasustuse teenuse meeskonnal on eeldused selleks, et noori saaks toetada mitteformaalõppe kaudu, tuginedes nende tugevatele külgedele.