Blogi /

Blogi

Aktiivne liikumine aitab hoida töötajal vaimu virgena

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 31 Oktoober 2022

Selleks, et jõuda aastaks 2030 liikumisaktiivsuses Põhjamaadega samale tasemele, peab korrakindlalt ja iga päev liikuma vähemalt kaks kolmandikku Eesti elanikest. See on katsumus, sest suur osa täiskasvanutest ei ole piisavalt aktiivsed. Tervisekäitumise uuringute kohaselt pigem suureneb nende inimeste osatähtsus, kelle igapäevatöös on kehalist pingutust väga vähe (44% 2020. a). Ja üha rohkem on neidki, kes tööst vabal ajal vähemalt neli tundi päevas passiivselt ekraani taga veedavad (22,3% 2020. a).

 

Tark Vanem: harjuta koos lapsega rahunemispausi võtmist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Oktoober 2022

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas 3–8-aastaste laste vanematele suunatud teavitusega „Rahunemispaus“, mis juhib lapsevanemate tähelepanu rahunemiseks aja maha võtmise olulisusele. Vanemluskampaania tuuakse inimesteni veebilehekülje tarkvanem.ee kaudu.

 

Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07 Oktoober 2022

Sõna „mobiilne“ tähendab liikuv. Seega igasugune noorsootöö, mida tehakse väljaspool noorsootööasutusi ehk mille käigus liigutakse väljaspool füüsilise noortekeskuse piire, liigitub mobiilse noorsootöö (MoNo) alla.

 

Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 17 Oktoober 2022

Tervisedenduse konverentsi 2022 üks peaaesineja oli Kristian Wahlbeck, Soome tervise ja heaolu instituudi professor ning Soome vaimse tervise liidu MIELI arendusdirektor. Ajakiri Sotsiaaltöö tegi lühikokkuvõtte tema ettekandest.

 

Üksindus ja üksildus tööl

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 September 2022

Üksinda olija ei pruugi end tunda üksildasena, samal ajal võib mõni inimene tunda end painavalt üksildasena teiste seas, näiteks töötades koos teistega tiimis või organisatsioonis.