Blogi /

Blogi

Kuigi on ütlus, et õnnetus ei hüüa tulles, siis tegelikult tihtipeale hüüab ikka

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18 Juuli 2023

Paraku tuleb tõdeda, et kõik, kes kukuvad, ei tõuse uuesti üles. 2022. aastal lõppes surmaga ligi tuhat õnnetust, millest 214 olid tingitud kukkumistest. 2021. aastal registreeriti meditsiiniasutustes 155 045 vigastusjuhtu ravikuluga 45 miljoni eurot. 45 protsenti nendest vigastustest olid kukkumised, mis on peamine vigastuste põhjus peaaegu kõigis vanuserühmades. Eakate puhul aga suureneb kukkumiste osakaal märgatavalt.

 

Nooresõbralik ja kogukonnateadlik „Ringist välja“ võrgustikutöö

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06 Juuni 2023

Alaealiste kuritegelikule teele sattumise ärahoidmisel ja ohustatud laste varajasel tuvastamisel on kohalikel omavalitsustel oluline roll. Valdkondadevahelise võrgustikutöö mudel „Ringist välja“ võimaldab lapsi tulemuslikult abistada.

 

Noorte vaimset heaolu saab toitumise ja liikumisega toetada

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Juuni 2023

Viimase paarikümne aasta jooksul on nii igapäevane elu ja keskkond kui ka noorte eluviis ja tervisekäitumine palju muutunud. Näiteks on muutunud toidu toitaineline koostis ja söömisharjumused, vähenenud on noorte liikumisoskused ja liikumisaktiivsus ning paraku on suurenenud uimastite tarvitamine ja kättesaadavus.

 

Praxis: omavalitsused saavad elanike aktiivsust soodustada

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06 Juuni 2023

Saaremaa vallavalitsuse tellimusel tegi Mõttekoda Praxis 2023. aasta alguses Saare maakonna elanike seas liikumisuuringu, mis selgitas välja aktiivsema liikumise teel seisvaid takistavaid ja toetavaid tegureid ning kohaliku omavalitsuse (KOV) võimalikke sekkumiskohti.

 

E-sigaretid ja passiivne veipimine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 31 Mai 2023

Passiivseks suitsetamiseks peetakse olukorda, kus mittesuitsetav inimene viibib kellegi teise tubaka tarvitamise tõttu tubakasuitsuga saastatud keskkonnas. Tänapäeval ei saa passiivsest suitsetamisest aga rääkida ainult tubakasuitsu kontekstis. Tavasigarettide kõrvale on kasutusele tulnud e-sigaretid, millest väljuv aerosool ei ole küll tubakasuits, kuid sisaldab sellegi poolest keemilisi ühendeid, mis ohustavad nii tarvitaja kui ka kõrvalseisja tervist. Selle tõttu on uute toodete turule tulek nõudnud ka seadusemuudatusi.