Blogi /

Blogi

Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23 Jaanuar 2021

Igal aastal diagnoositakse Eestis vähk enam kui 8000 inimesel. Nii haigestus 2018. aastal vähki 8783 inimest, neist enam kui 3000 tööealised (vanuses 15-64). Surma põhjuste registri andmetel registreeriti samal aastal tööealistel üle 800 vähisurma, mis moodustas ligi 30 protsenti kõigist surmadest selles vanusrühmas. 

 

Sotsiaaltöö detsembrinumber on pühendatud taastavale õigusele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 21 Detsember 2020

Ajakirja Sotsiaaltöö värskes numbris on artikleid nii Eesti kui ka välisautoritelt ja need avavad taastava õiguse teoreetilisi lähtekohti, meetodeid ning praktilisi kasutusvõimalusi. Saab ka kaasa mõelda, missugused on praktika ja teooria seosed sotsiaaltöös, kuidas koroonakriis mõjutab sotsiaalvaldkonda jpt teemadel.

 

Ilmus oktoobrikuu personaalmeditsiini uudiskiri

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 29 Oktoober 2020

Kord kuus ilmuv personaalmeditsiini uudiskiri annab valdkonnast huvitatuile võimaluse hoida end valdkonna uudiste ja arengutega kursis.

 

Taastumise ja puhkamise vajalikkusest

  • Autor:Ave-Gail Kaskla-Kuprys, tööpsühholoog ja kriisinõustaja
  • 17 Detsember 2020

Kui me mõtleme puhkamise teemadel üldiselt, siis kõigepealt tuleks enda jaoks lahti mõtestada, mida me puhkamise all mõtleme? Kas see on aeg tööst eemal? Millisest tööst sellisel juhul, kas palgatööst või ka kodutöödest? Mida puhkuseaeg meile peaks pakkuma, kas võimalust tegeleda muude kohustustega või tegelikku taastumist?

 

Alanud vaimse tervise kuu on pühendatud koroonakriisi pingetega toimetulekule.

  • Autor:VATEK
  • 06 Oktoober 2020

Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel on oktoobris kogu maailmas fookuses vaimse tervise teemad, mis on seekord suunatud koroonakriisist tingitud stressiga hakkama saamisele.