Blogi /

Blogi

Tark Vanem: harjuta koos lapsega rahunemispausi võtmist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Oktoober 2022

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas 3–8-aastaste laste vanematele suunatud teavitusega „Rahunemispaus“, mis juhib lapsevanemate tähelepanu rahunemiseks aja maha võtmise olulisusele. Vanemluskampaania tuuakse inimesteni veebilehekülje tarkvanem.ee kaudu.

 

Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 17 Oktoober 2022

Tervisedenduse konverentsi 2022 üks peaaesineja oli Kristian Wahlbeck, Soome tervise ja heaolu instituudi professor ning Soome vaimse tervise liidu MIELI arendusdirektor. Ajakiri Sotsiaaltöö tegi lühikokkuvõtte tema ettekandest.

 

Üksindus ja üksildus tööl

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 September 2022

Üksinda olija ei pruugi end tunda üksildasena, samal ajal võib mõni inimene tunda end painavalt üksildasena teiste seas, näiteks töötades koos teistega tiimis või organisatsioonis.

 

Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07 Oktoober 2022

Sõna „mobiilne“ tähendab liikuv. Seega igasugune noorsootöö, mida tehakse väljaspool noorsootööasutusi ehk mille käigus liigutakse väljaspool füüsilise noortekeskuse piire, liigitub mobiilse noorsootöö (MoNo) alla.

 

Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 September 2022

Terviseinfo.ee lehel asuva hindamiskeskkonna kaudu saavad lasteaia töötajad ja lapsevanemad hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi järgmistes valdkondades: