Blogi /

Blogi

Tervishoiu innovatsiooni ökosüsteem – mis see on ja kuidas meil Eestis sellega läheb?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 02 Oktoober 2023

Globaalsed megatrendid nagu rahvastiku vananemine, linnastumine ja sellest põhjustatud piirkondlik kasvav nõudlus tervishoiuteenuste järele panevad surve alla tervishoiusüsteemid kogu maailmas. Vaja on üha suuremaid tervishoiukulutusi ja probleemsemaks muutub tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus. Innovatsiooni ja digitaliseerimist nähakse justkui päästjana järjest suurenevate majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste probleemide korral, mistõttu võib leida terminit „innovatsioon” pea kõigist poliitilistest tegevuskavadest ja strateegiatest, valdkonnast olenemata.

 

Toetav töökeskkond ja -suhted: töötajate märkamine ja väärtustamine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 September 2023

Töötajate motivatsiooni määrab olulises osas see, kuidas nad juhi käitumist tajuvad ehk milline on juhi käitumise mõju. Samamoodi on sõnadega. Juhi sõnade tähendust ei määra see, mida juht enda arvates ütleb, vaid see, mida töötajad kuulevad.

 

Septembris puhkan alkoholist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 September 2023

Tööelus on pauside tegemine eluliselt oluline. Paus annab kehale puhkust rutiinsetest töövõtetest või vaimule pingelisest mõttetööst. Paus võimaldab võtta aja maha ja mõelda järele, mida ja miks sa parajasti teed, ning leida uut energiat, et tehtu lõpuni viia.

 

Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18 September 2023

Mitmed lapsi ja noori mõjutavad negatiivsed tagajärjed (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, õigusrikkumised, vaimse tervise probleemid jm) on seotud sarnaste riski- ja kaitseteguritega. 2022. aastal testiti Eestis Hooliva Kogukonna Noorteuuringut – kohalikule tasandile mõeldud riski- ja kaitsetegureid ning nendega seotud tagajärgi mõõtvat küsimustikku. Tulemustest selgub, millised mõõdetud tegurid prognoosivad enim probleeme ja kuhu suunata ressursid ennetuses.

 

„Mis mõttes?“ taskuhääling kutsub avastama vaimse tervise mõjuküsimusi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 30 August 2023

Taskuhääling „Mis mõttes?“ aitab eri teemanurkade, ekspertide ja küsimuste kaudu avada olulisi ja kohati ka vastuolulisi teemasid selliselt, et iga osa tooks huvilistele vaimse tervise valdkonda lähemale, looks selgust inimestega töötavatele inimestele ning pakuks värskeid vaatenurki juba valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele. Vestlused keskenduvad mõnele vaimse tervise valdkonna olulise ja intrigeeriva teema vähem kajastatud tahu uurimisele.