Blogi /

Blogi

Väärtustame mitmekesisust, viies ellu sotsiaalseid ühisalgatusi. Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva mõtisklus

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 15 Märts 2023

Tänavuse rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva moto tõstab keskmesse koostoimetamise ja mitmekesisuse.

 

Ebakindluse tolereerimine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Märts 2023

Sotsiaalvaldkonna spetsialistid saavad arendada endas oskust olukordade ebakindlust taluda ning toetada teisi kogukonnaliikmeid ja inimesi, kellega nad töötavad, ebakindlusega toimetulekul.

 

„Teismeline on asenduskodus nii harjunud, et ei tahagi enam hooldusperre minna” – lastekaitsjate müüdid ja tegelikkus

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 Veebruar 2023

Levinumad müüdid, aga ka reaalsed olukorrad, mis takistavad kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistil last asenduskodust hooldusperre paigutamast. Mõtted ja soovitused pani kirja Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond.

 

Head magajad on tervemad ja tööelus edukamad

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 01 Märts 2023

Vähene ja ebakvaliteetne uni toob kaasa unedeprivatsiooni ehk unevõla sümptomid, milleks on keskendumise probleemid, aeglane mõtlemine, vähene energia, otsustusvõimetus. Soovituslik ööune aeg täiskasvanule on 7–9 tundi. Kui inimene ei maga piisavalt, siis tema keha läheb stressi, hakkab öösel adrenaliini ja kortisooli tootma, mis omakorda hoiab keha üleval.

 

Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 17 Veebruar 2023

Aastal 2018 kehtima hakanud alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reform andis Eestile tõuke proovida intensiivsel võrgustikutööl põhinevat „Ringist välja“ (RV) mudelit, mille abil saab aidata keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorel jõuda õiguskuuleka käitumiseni. Eestis on praeguseks RV-mudelit piloteeritud üle kahe aasta.