Blogi /

Blogi

Seni suurim vaimse tervise uuring Eestis aitab planeerida arukat tervishoiupoliitikat

  • Autor:Kenn Konstabel Tervise Arengu Instituudi vanemteadur
  • 25 Jaanuar 2021

Vastupidiselt arusaamale, et vaimse tervise probleemid puudutavad vaid väikest osa inimestest (loomulikult mitte mõistlikke ja tublisid nagu mina või mu sõbrad), näitavad USA-s ja Uus-Meremaal läbi viidud uuringud, et neid, kellel elu jooksul ei diagnoosita ühtki vaimse tervise häire episoodi, on umbes veerand elanikkonnast. Kuidas on olukord Eestis, seda me ei tea. Üldlevinud ettekujutused meid suurt ei aita või võivad olla lausa kahjulikud (näiteks arvamus, et teismeline peabki ühest maailmavalust teise siplema või vanainimesed ongi loomult pahurad).

 

Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23 Jaanuar 2021

Igal aastal diagnoositakse Eestis vähk enam kui 8000 inimesel. Nii haigestus 2018. aastal vähki 8783 inimest, neist enam kui 3000 tööealised (vanuses 15-64). Surma põhjuste registri andmetel registreeriti samal aastal tööealistel üle 800 vähisurma, mis moodustas ligi 30 protsenti kõigist surmadest selles vanusrühmas. 

 

Taastumise ja puhkamise vajalikkusest

  • Autor:Ave-Gail Kaskla-Kuprys, tööpsühholoog ja kriisinõustaja
  • 17 Detsember 2020

Kui me mõtleme puhkamise teemadel üldiselt, siis kõigepealt tuleks enda jaoks lahti mõtestada, mida me puhkamise all mõtleme? Kas see on aeg tööst eemal? Millisest tööst sellisel juhul, kas palgatööst või ka kodutöödest? Mida puhkuseaeg meile peaks pakkuma, kas võimalust tegeleda muude kohustustega või tegelikku taastumist?

 

Sotsiaaltöö detsembrinumber on pühendatud taastavale õigusele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 21 Detsember 2020

Ajakirja Sotsiaaltöö värskes numbris on artikleid nii Eesti kui ka välisautoritelt ja need avavad taastava õiguse teoreetilisi lähtekohti, meetodeid ning praktilisi kasutusvõimalusi. Saab ka kaasa mõelda, missugused on praktika ja teooria seosed sotsiaaltöös, kuidas koroonakriis mõjutab sotsiaalvaldkonda jpt teemadel.

 

Ilmus oktoobrikuu personaalmeditsiini uudiskiri

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 29 Oktoober 2020

Kord kuus ilmuv personaalmeditsiini uudiskiri annab valdkonnast huvitatuile võimaluse hoida end valdkonna uudiste ja arengutega kursis.