Blogi / Laste söömisharjumuste kujundamise koolituskursusel saadud teadmisi kasutatakse laste...

Alates 2021. aasta sügisest on Tervise Arengu Instituudi eksperdid pakkunud lasteaiaõpetajatele võimalust ennast täiendada peamiselt laste söömisharjumuste kujundamisele keskenduval koolituskursusel, mida on praeguseks toimunud juba kaheksa korda ja kursusel on osalenud 134 lasteaia töötajat 95 asutusest. Enamik osalejatest on rühmaõpetajad, kuid enesetäiendamise vastu tunnevad huvi ja vajadust ka liikumisõpetajad, õpetaja abid, õppejuhid, kes kõik saavad kaasa aidata laste tervist toetavate söömis- ja liikumisharjumuste kujundamisele.

07 katse 002

Foto: Tagli Pitsi

Koolituskursuse eesmärk on arendada lasteaia õpetajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste toitumise kohta, söömis- ja liikumisharjumuste kujundamiseks ning tervist toetava keskkonna loomiseks lasteaias. Tasakaalustamata toitumine ja ebapiisav liikumine on olulised riskitegurid ülemäärase kehakaalu ning terviseprobleemide tekkes. Eesti õpilaste kasvu seire 2018/19. õppeaasta uuringu andmetel oli esimese klassi õpilaste hulgas ülemäärase kehakaaluga veidi üle veerandi õpilastest ja neljandas klassis kolmandik. Koolituskursusel saadud teadmised ja oskused ning õpetajaraamat Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine aitavad õpetajatel suunata lapsi tervist toetavamate toiduvalikute poole ning ennetada selle abil ülekaalu tekkimist.

Omandatud teadmisi-oskusi ning õpetajaraamatut saab kasutada oma igapäevatöös

Koolituskursus on osutunud lasteaiaõpetajate seas väga populaarseks ja tagasiside on väga positiivne. 80 protsenti 2021–2022. aastal ellu viidud koolituskursusel osalenutest hindas koolituskursust väga kasulikuks, tuues peamiselt välja seda, et koolitusel saadud teadmisi-oskusi saab kasutada oma igapäevatöös ning õpetajaraamatust leiab väga palju ideid selle kohta, milliseid tegevusi lastega teha. Koolituskursuse täielikult läbinud toovad esile, et on saanud julgustust rakendada häid praktikaid koostöös kolleegidega, et viia muudatusi ellu järjepidevalt. Näideteks vee joomine lasteaia päeva jooksul, laste sünnipäevadel lasteaias magusa asendamine puu- ja köögiviljadega, muudatused jõulupakkides, lihtsamate toitude valmistamine lasteaias koos lastega, õues söömine, lastel võimalus tõsta oma toit ise taldrikule koos õpetaja selgitustega, mida ja miks peaks rohkem pakutud toiduvalikutest eelistama, üle on vaadatud vahepalade pakkumise aeg ja valik.

Rõõmu teeb see, et koolituskursuse läbinute seas pool aastat hiljem tehtud küsitlus näitab, et vastanutest veerand kasutab koolituselt saadud teadmisi-oskusi iga päev, kolmandik iga nädal ning kolmandik vähemalt kord kuus. Õpetajaraamatut kasutab oma töös iganädalaselt samuti veerand ja vähemalt kord kuus ligi 60 protsenti vastanutest. Lasteaedades käsitletakse kõiki õpetajaraamatus olevaid teemasid. Lastega uuritakse ja arutletakse eri teemadel, eriti käsitletakse toidupüramiidi, toidugruppe ja taldrikureeglit. Toidu teemasid lõimitakse kunstitegevustega, õppemängudega, liikumistegevustega, keele ja kõnega ning matemaatikaga. Koos lastega pannakse proovile meeled, tehakse katseid, valmistatakse süüa jne.

 P3620862

Foto: Tagli Pitsi

Põhimõtteid tuleks kujundada üheskoos

Oluline on, et info laste toitumis- ja liikumissoovituste ning söömisharjumuste kujundamise olulisusest ja põhimõtetest jõuaksid kõigi lasteaiatöötajateni, et neid kujundatakse üheskoos ning lepitakse kokku reeglid kogu lasteaias, mitte ainult ühes rühmas. Seega on väga oluline roll ka õpetajate abidel-assistentidel, lasteaia kokkadel, juhtkonnal jt lasteaiapere liikmetel. Väga oluline on ka koostöö laste vanematega. Kursusel osalejatelt on korduvalt tulnud ettepanekuid, et sarnaseid koolitusi vajaksid ka lasteaedade toitlustajad-kokad, et nemadki saaksid aidata kaasa söömisharjumuste parandamisele.

Noppeid koolituskursuse läbinute tagasisidest kursusele ja õpetajaraamatule ning kuidas saadud teadmisi või oskusi ellu viiakse

 • Väga hästi ettevalmistatud, suurepäraste lektorite ja põhjalike materjalidega koolitus.
 • Koolituse teemavalik ja materjalina õpetajaraamat andis mulle väga palju mõtteid juurde, mida kasutan oma igapäevatöö rikastamiseks. Samuti pani mind mõtlema iseenda toiduvalikute üle.
 • Mulle väga meeldis koolitus, meeldis väga iseseisvalt koduseid ülesandeid lahendada, pakkusid mõnusalt pingutust. Sai mõnusaid mõtteid ja uut värsket motivatsiooni tegutseda.
 • Väga vajalik ja mahukas õppematerjal, kust saab igal ajal ideid ammutada. Koolituspäevadel käsitletud teemad olid väga hästi ja nutikalt ülesehitatud, mis ei sarnanenud tavalist tüüpi loengutele.
 • Õpetajaraamat on väga tänuväärne materjalide kogum, mis on iga õpetaja jaoks hindamatu väärtusega.
 • Kuna õppematerjalis on väga palju põnevaid tegevusi, siis see annab võimaluse vähemalt igal nädalal teha midagi seoses toitumisega.
 • Pöörame rühmades rohkem tähelepanu laste toitumise ja liikumise osas. Püüame toiduteemasid rohkem integreerida igapäeva tegevustesse. Plaan on käima lükata kokandustunnid. Lasta lastel rohkem ise toiduga tegeleda.
 • Kokkamistegevused ei ole ainult küpsiste küpsetamine, vaid ka toidugruppide tutvustus, proovimine: planeerime üheskoos lastega õppekäike turule, poodi, selgitame. Kaasame tegevustesse ka lapsevanemaid.
 • Tean laste söömist mõjutavaid tegureid ja mul on lihtsam oma tegevusi lasteaia tegevuskavaga ühtsustada.
 • Teadvustan oma rolli laste toidu ja söömisega seotud eesmärkide saavutamisel – õpetaja roll on veel suurem kui ma siiani teadvustasin.
 • Püüan ikka näidata positiivset eeskuju ja motiveerida lapsi kõiki toite vähemalt proovima.
 • Püüan edaspidi julgustada lapsi ise toitu tõstma ja veel rohkem propageerida puu- ja köögiviljade ning pähklite-seemnete söömist.
 • Teen nüüd koostööd kokaga, millisel kujul lapsed rohkem eri asju maitsevad (välimus, tekstuur, maitse).
 • Õpetaja saab oma töös väga palju ära teha, et laste toitumisharjumused paraneksid. Mänguliste tegevuste kaudu jõuab info lasteni. Olen tutvustanud metoodikat kolleegidele, oleme püüdnud liikumisõpetajaga suurendada laste liikumisaktiivsust.
 • Olen juba lastega ellu viinud tegevusi raamatust. Lisaks võtsime lastega vastu ka söögi kokkuleppe „esimene amps on salat“. Muidugi olen hakanud ka oma toitumist jälgima ja saan edaspidi parandada laste toiduteadlikkust veelgi.

Selle aasta sügisesse on planeeritud veel kaks koolituskursust – üks Tallinnas ja teine Tartus.

Autorid: Liana Varava ja Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu edendamise keskus, toitumise ja liikumise osakond