Tervise edendamine / Töökohal

Liikumine on inimese üks oluline põhivajadus, mis mõjutab kogu organsüsteemi. Värskes õhus liikumine avaldab positiivset mõju kehale, vaimsele tervisele, elukvaliteedile ja enesehinnangule. Värskes õhus liikumine toetab ja parandab südame tööd ning ajuvereringet, mis omakorda aitab parandada vaimset võimekust. Piisav aktiivne liikumine aitab kaasa mõttetööle, parandab unekvaliteeti ja tõstab õnnehormooni serotoniini taset.

Eestis on enam kui pool kõigist 16–64-aastastest elanikest ülekaalus või rasvunud. Vähene füüsiline aktiivsus on seotud suureneva kehakaaluga, mis omakorda on riskiteguriks erisuguste krooniliste haiguste tekkeks. Aktiivne täiskasvanud inimene liigub mõõdukas tempos vähemalt 20–30 minutit korraga iga päev või kombineerib nädalasse intensiivsemat liikumist nõudvaid tegevusi. Liikumise tüüpe on erisuguseid ja see võib hõlmata kõndimist, rattasõitu, ujumist, tantsimist, võimlemist, rühma- või jõutreeninguid jms tegevusi. Kõndimine on kõige kättesaadavam liikumisviis ja see ei nõua erilisi oskusi ega varustust.

Mida saab iga inimene ise teha oma kehalise aktiivsuse parandamiseks?

Tervise toetamiseks on oluline vähendada istumisaega, sest pikk ja pidev istumine on sama toksiline kui suitsetamine. Kõnnime Koos juhendatud jalutusgrupid on hea võimalus alustada aktiivsemat eluviisi. Jalutatakse kord nädalas koos grupijuhiga kuni üks tund korraga. Kõik grupijuhid on läbinud grupijuhendajate koolituse ja on vajaduse korral kõndijatele toeks ka terviseküsimustes. Jalutuskäigu tempo on rahulik, keskmiselt läbitakse 3–5 km. Kõnnime Koos avalikud juhendatud grupid tegutsevad Eesti eri linnades. Jalutama on oodatud igas eas inimesed ja jalutusgrupis osalemine on tasuta. Registreerida saab Kõnnime Koos veebilehel.

Jalutelude praktikum seminaril 30112022

Kõnnikoosolek praktilise grupitööna TET-seminaril „Liikumisaktiivsuse toetamine töökohal“ (november 2022)

Foto: Katrin Kärner-Rebane

Koos kõndides paraneb füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis, sest:

  • motivatsioon on suurem – koos on tore, grupp toetab;
  • kaasneb vastutus – oled andnud endale ja teistele lubaduse jalutama minna;
  • tagatud on ohutus – grupijuht toetab, valib sobiva raja ja tempo;
  • võimaldab suhtlemist – saad vestelda huvipakkuvatel teemadel, avardada silmaringi, võid leida sõbra või lausa sõpruskonna.

Tööandja võimalused toetada oma töötajate liikumisaktiivsust Eesti Keskkonnauuringute Keskuse näitel

Tööandjad võivad töötajate kehalise aktiivsuse parandamiseks pakkuda mitmesuguseid võimalusi, olenevalt töö laadist ja töötajate vajadustest. Tervisedenduse uuringute kohaselt on selleks sobivad viisid näiteks:

  • aktiivsete puhkepauside võimaldamine
  • töötajatele sobivate majaväliste treeningute kompenseerimine
  • paindlikkus aja kasutamisel
  • organisatsioonisiseselt kehalise aktiivsuse programmide (nt töökohas kohapeal sobivad ruumid aktiivseteks või lõõgastavateks tegevusteks, juhendajad, võimlemisvahendid) rakendamine.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus alustas oma töötajate kõnnigrupiga ühe osakonna põhiselt sügisel 2022. Kord nädalas ühe tööpäeva lõpus toimuval ühisel jalutuskäigul osales keskmiselt 5–10 liiget. Kõndimise käigus arutati töiseid teemasid, mis muidu igapäevase töö kõrvalt tahaplaanile jäid. Töökohapõhise kõnnigrupi eelis on see, et kolleegid tunnevad ja motiveerivad üksteist ning see aitab kõndimiskordi mitte vahele jätta. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse grupiliikmed tõdesid, et tiimis kõndimine lisab tervisekasule ka sotsiaalse mõõtme, parandab ühtekuuluvustunnet ja ettevõtte mikrokliimat. Koos kõndimist võib võtta ka kui tiimitöö harjutust, mille viljad hakkavad igapäevatöös välja paistma õige pea.

Mõtteid Keskkonnauuringute Keskuse kõnnigrupi liikmetelt:

„Kambavaim on aidanud nii mõnigi kord rajale saada, kui ei viitsi hästi minna, sest teised ju lähevad“;

„Kõndimise käigus vesteldes ja arutledes on saadud palju uusi mõtteid“;

„Oleme paremini tundma õppinud oma neid töökaaslasi, kellega igapäevaselt väga ei kohtu“.

Kuidas mõjutab töötajate füüsiline aktiivsus tööandjat?

Julgustades oma töötajaid olema füüsiliselt aktiivsed, on ka tööandjad proaktiivsed, aidates hoida oma töötajaid tervena. Ettevõte, kes panustab töötaja tervisesse, sh liikumisse, kulutab vähem raha tervishoiukuludele, mis on seotud vähese aktiivsuse negatiivsete tulemustega (stress, jõuetus, rohkem haiguspäevi, puudumisi jne). Füüsiliselt aktiivsetel töötajatel on rohkem energiat ja see aitab neil olla erksad ning säilitada keskendumisvõimet.

Mitte ainult tööandjad ei vali töötajaid, vaid head töötajad hindavad organisatsioone, kuhu tööle minna või kuhu tööle jääda üha enam selle alusel, kuidas seal töötajat väärtustatakse. Töötajad, kes on füüsiliselt aktiivsed, on rõõmsad ja positiivse mentaliteediga. Mida aktiivsemad on töötajad, seda suurema naudinguga nad oma tööd teevad ja seepärast on tööandjana oluline investeerida töötajate heaolusse.

Maarja Randväli (RN,MA) MTÜ Kõnnime Koos juhatuse liige

Laine Parts, MTÜ Kõnnime Koos, juhendatud jalutusgrupi juht

MTÜ Kõnnime Koos

 

Lisamaterjalid töökohal info jagamiseks

Liikumispauside videod:

 

Allikad

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2020

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovitused kehalise aktiivsuse kohta. WHO 2022 infomaterjal