Tervise edendamine / Töökohal

Kuidas alustada?

  • 17. November 2023

Kuidas alustada töökohal teadlikult tervise edendamisega?

Seda saab teha mitmel moel, alustades esimese sammune peamise lähenemisviisi valikust:

  •   Pikaajaline lähenemisviis ehk makrotasandil tegutsemine
  •   Lühiajaline lähenemisviis ehk mikrotasandil tegutsemine

Pikaajaline lähenemisviis

See lähenemisviis töökeskkonna tervisedendusele peaks hõlmama vähemalt seitset etappi:

  • Pühendumuse saavutamine – lubaduse saamine tippjuhtkonnalt, ametiühingutelt ja kõikidelt olulistelt tööturu osapooltelt toetuse andmise kohta.
  • Tuumikrühma ehk elluviiva komitee moodustamine – tervisliku töökoha programmi kavandamiseks ja elluviimiseks.
  • Vajaduste hinnangu koostamine – töötajate soovide ja vajaduste määratlemiseks lähtuvalt nende nägemusest töökoha tervise kolme peatee kohta.
  • Vajaduste hinnangu alusel koostatud terviseprofiili või aruande analüüs.
  • Kõikide aspektidega arvestava töökoha tervisekava koostamine 3–5 aastaks.
  • Programmi tegevuskavade väljatöötamine tervisekava üksikelementide elluviimiseks.
  • Kava ja väljundite ülevaatus ja hindamine.

Lühiajaline lähenemisviis

Sel ajal kui teadlikud, huvitatud ja pühendunud tööandjad võivad otsustada rakendada eeltoodud pikaajalist lähenemisviisi, ei ole paljud veel päriselt nii kaugele jõudnud. Nad ei pruugi tunnustada kõiki ülaltoodud tegureid, mis mõjutavad nende töötajate tervist ja heaolu. Samuti võib olla keerukas otsustada, kust alustada ning muret ja nõutust võib tekitada vajalike muudatuste ulatus. Mõned keskastmejuhid võivad teadvustada probleemi olemasolu, ent neil puudub ettevõtte tippjuhtkonna poolne ulatuslikuma nägemusega toetus. Sellises olukorras võib aidata protsessi käivitada lühiajalise lähenemisviisi rakendamine.

Nii võib alustada mõne konkreetse probleemi lahendamisest, mis omakorda loob teadmised ja eeldused järgnevateks tegevusteks. Kui organisatsioonis saavutatakse mitu sellist väikest eduammu, võivad need suunata ettevõtet tasapisi erineva (parema) juhtimisstiili suunas ja aidata kaasa märkimisväärsetele muudatustele organisatsiooni töös, avaldades seega positiivset mõju töötajate tervisele, tööga rahulolule ja moraalile.

Alustamisel on abiks juhendmaterjalid, millega saad lähemalt tutvuda siin.