Tervise edendamine / Töökohal

Et alustada töökohal tervise edendamisega õigest otsast, tuleks esmalt kaasata juhtkond ning seejärel teavitada töötajaid.

Sageli jäävad asjad seisma, kuna puudub emma-kumma poole toetus ja/võiarusaamine. Seetõttu tasub luua eestvedav töörühm (kui seda veel pole), kaardistada töötajate tervise olukord ja vajadused. Ning seejärel jõuda tervise tegevuskava koostamiseni (sh vahendite planeerimine ja vastutajate määramine).

Järgnevalt on ettevalmistavad tegevused samm-sammult lahti seletatud.

Esimene samm – töörühma moodustamine

Moodustage töörühm, kes vastutab töötervise edendamise kavandamise ja rakendamise eest. Eelistatavalt peaksid sinna kuuluma järgmiste rühmade esindajad:

  • kõrgem juhtkond;
  • personaliosakond;
  • tööohutuse ja töötervishoiu talitus.

Teine samm – teavitamine

Teavitage kõiki töötervise edendamise programmist, kasutades eri teabekanaleid, näiteks plakateid, teadetetahvleid, sisevõrku ja koosolekuid.

Kolmas samm – töökeskkonna vastavus EV õigusaktides nõutule

Veenduge, et täidetud on kõik õigusaktides kehtestatud töötervishoiu- ja tööohutusnõuded. Töötervise edendamine on tõhus vaid siis, kui tööga seotud ohte edukalt ohjatakse. Tutvuda saad seadusandlusega siin.