Tervise edendamine / Töökohal

Siit leiad olulisemad abimaterjalid, mis aitavad sind tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. 

Kuidas kaugtöö puhul tasakaalu ja heaolu hoida? (2020)

Märtsi keskel sai meie tavapärane tööelu pea peale pööratud: nüüd teevad kaugtööd ka need organisatsioonid, kes seda varem isegi mitte ei kaalunud. Kui tavapäraselt toimub kaugtööle siirdumine teatud ettevalmistusega ning reeglina kedagi koju jääma ei sunnita, siis seekord ei olnud valikut ei juhtidel ega töötajatel. Küll on aga kaugtöö tulnud, et jääda. Uuringud näitavad, et kaugtöö osakaal, mida tehakse sõltumata kohast ja ajast tehnoloogia abil on kasvutrendis.

Loe edasi siit.

Töökoha tervisedenduse uuring 2019

2019. aastal läbi viidud uuringu raport annab ülevaate tervist toetavatest praktiktest töökohal (üldine korraldus organisatsioonis, tervisedenduslikud tegevused, koostöö jmt). Esitatud on Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonide tulemused, tervist edendatavate töökohtade võrgustiku liikmete tulemused ning võrgustikku kuuluvate ja mitte kuuluvate organisatsioonide võrdlus.
Uuringuraportit saad lugeda ja alla laadida siit

Rahvusvahelised töökoha tervisedenduse hea praktika näited (2017)

Rahvusvahelisi töökoha tervisedenduse hea praktika näiteid esitlev aruanne püüab anda organisatsioonidele ideid tervisedenduse korraldamiseks töökohal.

Näited pärinevad aastatest 2012-2017. Kõik esitatud näited ei pruugi veel omada tõenduspõhist baasi, kuid loodetavasti inspireerivad huvitavad lahendused katsetama ja arendama.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Töökoha tervisedenduse uuring 2014. Raport (2015)

Ehkki Eesti tööealiste inimeste tervisenäitajad on viimastel aastatel võrreldes varasemaga paranenud, on eestlaste tervisenäitajad siiski jätkuvalt ühed kehvemad Euroopas – tervena elada jäänud eluaastate arvu ja keskmise eeldatava eluaea pikkuse poolest oleme Euroopa Liidus viimaste seas. Olukorra muutmiseks on tähtis järgida tervisedenduse põhimõtteid ka töökohal.

Töökoha tervisedenduse uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti organisatsioonide tervist toetavatest tegevustest, hinnata viimaste aastate arenguid ja koguda tagasisidet Tervise Arengu Instituudi pakutavatele töökoha tervisedenduse alastele tegevustele.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhend "Tubakavaba töökoht – abiks tööandjale" (2014)

Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Eesti töötajatest (sh mittesuitsetavatest) on kümnendik sunnitud tubakasuitsuga kokku puutuma töökohal. Juhendmaterjalis jagatakse nõuandeid, kuidas muuta töökohad tubakavabaks ning ideede saamiseks on sinna lisatud erinevate asutuste kogemusi ja näiteid sellel teel.
Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhend "Tervislik toitumine töökohal" (2014)

Täiskasvanud veedavad suure osa oma päevast töö juures ja nii langeb vähemalt üks päevastest põhitoidukordadest tööl olemise ajale. Kuidas teha söömiskoha valikul, toitude rohkuse ja teabetulva tingimustes õigeid ja tervist toetavaid valikuid? Mida saab selles vallas enda heaks teha inimene ise? Milles saab kaasa aidata tööandja? Kogumik püüab neis küsimustes veidi abiks olla.
Kogumikku saad vaadata ja alla laadida siit.

Tervisedendus töökohal: lühitutvustus

Esitlusmaterjal "Tervisedendus töökohal – kellele ja milleks?" annab ülevaate, millised on tervist edendava töökoha tegevussuunad ja tervisliku töökoha põhikomponendid, mida on tervisedendusest võita töötajal ja tööandjal ning annab suuniseid liitumiseks Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga.

Juhend "Tervist edendavad töökohad: mis need on ja kuidas neid saavutada?" (2010)

Juhend tutvustab töökohapõhise tervisedenduse sisu, võimalusi ja kasu osapooltele.
Eesti- ja venekeelset juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhendid "Töötervise edendamine: nõuanded tööandjale"  ja "Töötervise edendamine: nõuanded töötajatele" (2010)

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri nõuanded tööandjale ja töötajale.
Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit  (tööandjale) ja siit  (töötajale).

Küsimustik töökoha tervisealase enesehindamise läbiviimiseks (2010)

ENWHP 2007-2009 kampaania raames valminud küsimustik töökoha tervisedenduse hindamiseks.
Küsimustikku saad vaadata ja alla laadida siit.

Kogumik "Hea praktika näited töökoha tervisedenduses" (2010)

Kogumik pakub eesti ettevõtete kogemusi liikumisharrastuse edendamisel, tervisliku toitumise toetamisel, stressi maandava töömiljöö loomisel ja töökeskkonna tervislikumaks muutmisel.
Eesti- ja venekeelset kogumikku saad vaadata ja alla laadida siit.

Võimlemisharjutuste komplekt „Omal jõul“

Komplektis on esitatud harjutused sobivad vaevuste ennetamiseks ja heaks enesetundeks kõigile, eriti aga reumatoloogilistele haigetele.
Harjutuste kogumikku saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhend "Töökeskkonna kantserogeenid" (2012)

Juhend käsitleb eri töökeskkondades ja tööaladel esinevate kantserogeenide võimalikku toimet, ohutut käsitlemist ning kantserogeenidega kokkupuutuvate töötajate tervise jälgimist.
Vaadata ja alla laadida saad siit.

Juhend "Hea tava ettevõtetele" (2007)

Juhend pakub näpunäiteid tervisliku töökeskkonna loomiseks väikeettevõtetes.
Vaadata ja alla laadida saad siit.

Juhend "Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koodeks HIV ja AIDSi kohta töömaailmas" (2007)

Koodeks annab soovitusi töökeskkonnas HIV ja AIDSiga toimetulekuks ning võrgustikutöö edendamiseks.
Vaadata ja alla laadida saad siit.