Tervise edendamine / Töökohal

Kontaktid

  • 07. Veebruar 2020

Töökohapõhiseid tervisedenduslikke tegevusi koordineerib Eestis Tervise Arengu Instituut (TAI).

Töökohtade tervisedenduse kontaktisik:

Külli Luuk
TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse vanemspetsialist
tel 659 3968
kylli.luuk@tai.ee