Tervise edendamine / Töökohal

Kontaktid

  • 15. Veebruar 2022

Töökohapõhiseid tervisedenduslikke tegevusi koordineerib Eestis Tervise Arengu Instituut (TAI).

Töökohtade tervisedenduse kontaktisikud:

Katrin Kärner-Rebane
paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist (valdkonna eestvedamine, arendustegevuste planeerimine ja elluviimine)
tel 659 3968
katrin.karner-rebane@tai.ee

Külli Luuk
paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist (Tervisekalendri tegevused, teabematerjalide ettevalmistamine, avaldamine ning valdkonna arendamine)
kulli.luuk@tai.ee