Tervise edendamine / Töökohal

„Tervist edendav töökoht“ märgist annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga. Taotlusi saab esitada igal aastal 1.–23. oktoobrini e-posti teel. Märgise taotlemine on tööandjale tasuta.

„Tervist edendav töökoht“ märgise väljaandmise eesmärk on tunnustada organisatsioonide järjepidevat panustamist oma töötajate tervisesse ja heaolusse. Tervise edendamine töökohal on turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ja valikuid soodustava keskkonna kujundamine. Tervisedenduse raames tegeletakse mitmete valdkondadega töötajate vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise hoidmisel ja edendamisel, näiteks tasakaalustatud toitumise, liikumisaktiivsuse edendamise, tubakast loobumise toetamisega, vaimset tervist toetava töökorralduse tagamisega töökohal.

Märgise väljaandmisega toetame töökohtades töötajate tervise ja heaolu kui süsteemse ning pikaajalise protsessiga tegelemist, mis nõuab nii tööandjatelt kui ka töötajatelt pühendumist ja sihikindlust. Märgise taotlemisel oleme kokku sidunud väga olulised valdkonnad – ohutuse ja edenduse.

Märgise taotlemist tutvustav infopäev toimus 15. septembril kell 10.00–11.30 Zoomi keskkonnas. Märgise taotlemise protsessi tutvustasid Tervise Arengu Instituudi ja Tööinspektsiooni spetsialistid. 

Vaata infopäeva salvestust TAI Youtube'i kanalis.

 

17. oktoobril toimus järgmine kohtumine.

Vaata infopäeva salvestust TAI Youtube'i kanalis

 

Aitäh PARE-le, Eesti Personalijuhtimise Ühingule koostöö eest „Tervist edendav töökoht“ märgise info jagamisel.

Kontaktinfo: Tervise Arengu Instituudi paikkondade tervise edendamise osakonna vanemspetsialist Katrin Kärner-Rebane, katrin.karner-rebane@tai.ee, tel 513 9479.

Märgise tingimused ja taotlusvorm

TAI TI TET