Tervise edendamine / Töökohal

NB! 2024. a taotlemise tingimused ja taotlusvormid muudatustega avaldame septembris 2024. Siin leiate info esimese taotlusaasta ehk 2023. a taotlusprotsessi kohta. 

  • Taotlejad: Eestis registreeritud juriidilised isikud, kus on vähemalt üks töölepingu või avaliku teenistuse lepingu alusel töötav töötaja.
  • Taotluse esitamise periood: 1.–23. oktoobrini 2023.
  • Tagasiside taotlusele: jaanuaris või mais 2024 (sõltuvalt tegevuskava esitamise ajast).
  • Märgise kehtivuse periood: 3 aastat.

Tööandja tegevused märgise taotlemiseks:

  • täida taotlus ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustik etteantud vormil, mis tuleb esitada hiljemalt 23.10.2023
  • koosta tervisedenduse tegevuskava etteantud vormil. Selle võid esitada kohe koos taotlusega või hiljemalt 18.03.2024
  • enesetäiendamise soovi korral saad osaleda töökoha tervisedenduse teemalistel veebikoolitustel, mis toetavad tegevuskava koostamist.

Märgise taotlemise tingimused ja vorm

Märgise protsessi joonis 09.2023

Märgist võivad taotleda nii need tööandjad, kes on juba pikka aega teadlikult tähelepanu suunanud töötajate tervisele kui ka need, kes alles alustavad ja seavad omale esimesi pikemaajalisi eesmärke.

Märgise taotlemise protsess koosneb mitmest etapist.

  1. Taotluse ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustiku esitamine (kohustuslik osa) perioodil 1.–23. oktoobrini 2023 e-posti aadressil tet-margis@tai.ee. Enesehindamisküsimustiku abil hindab tööandja oma senist tegevust töötajate tervisesse ja heaolusse panustamisel. Endale antud hinnangud ei ole taotluse hindamisel kriteeriumiks.
  2. Tervisedenduse tegevuskava koostamine järgmiseks kolmeks aastaks (kohustuslik), mis tuleb saata etteantud taotlusvormil hiljemalt 18. märtsiks 2024. aastal e-posti aadressile tet-margis@tai.ee. Tegevuskava kohustuslikuks osaks on töötajate vaimset tervist toetava töökeskkonna kujundamine ning veel ühe vabalt valitud terviseteema arendamine oma töökeskkonnas (nt liikumise, tasakaalustatud toitumise, uimastitega seotud märkamise vms teemal).

Taotlejal (organisatsiooni tervisemeeskonnal) on soovi korral võimalus osaleda töökoha tervisedenduse teemalistel veebikoolitustel. Taotlejatele, kes alles alustavad ja/või kahtlevad, kas neil on piisavalt teadmisi tervisedenduse korraldamisest ning soovivad saada ka teiste organisatsioonide esindajate kogemusi, soovitame enne tegevuskava koostamist osaleda Tervise Arengu Instituudi pakutud koolitustel. Koolituste ajakava saadab taotlejatele Tervise Arengu Instituudi kontaktisik.

Taotlejal on võimalik soovi korral esitada tegevuskava kohe koos taotlusega, mis võimaldab tööandjal läbida hindamisvooru lühema ajaperioodi jooksul. See on hea võimalus neile tööandjatele, kellel töökoha tervisedendus juba toimib süsteemselt ja järjepidevalt. Sel juhul on hindamise ja tagasiside saamise aeg hiljemalt jaanuari lõpus 2024.

Kõik taotlejad läbivad enne tegevuskavade hindamist Tööinspektsiooni hindamisetapi, kus analüüsitakse kahe eelneva aasta andmete põhjal taotleja senist tegevust tööohutuse tagamisel. Analüüsi käigus võetakse arvesse ka esinenud tööõnnetuste, kutsehaigestumiste, töövaidluste, -menetluste jne juhtumeid, hinnates seda, kuidas on taotleja võtnud kasutusele ennetusmeetmeid selliste olukordade vältimiseks.