Tervise edendamine / Töökohal

Märgise visuaal

  • 31. August 2023

„Tervist edendav töökoht“ märgise protsessi edukalt läbinud tööandjad saavad kasutada praegu uuendamisel olevat elektroonilist märgist kolmeaastase tähtajaga, mille möödudes tuleb taotleda märgise kasutamist uuesti. Märgise elemendid on logo, märgise nimetus ja aastaarv, mis tähistab selle väljaandmise aastat.

„Tervist edendav töökoht“ märgise disain põhineb senise „Tervislik töökoht“ pöidlakujutisega logol, mille uuendamise on Tervise Arengu Instituut hankinud 2023. a II pooles. Uut märgise visuaali jagatakse veebilehel terviseinfo.ee hiljemalt 2023. a lõpuks.

Senist Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustiku logo „Tervislik töökoht“ Tervise Arengu Instituut enam välja ei anna. Senistel TET-logo kasutajatel palub Tervise Arengu Instituut võrgustiku logo kasutamine lõpetada hiljemalt 2024. a lõpuks.

„Tervist edendav töökoht“ märgist on võimalik taotleda tööandjatel ühesugustel alustel, sõltumata sellest, kas organisatsioon on TET- võrgustiku liige või mitte.

Taotlejad saavad tagasiside hiljemalt jaanuari või mai lõpus pärast tegevuskavade hindamist. Märgise kasutusõiguse saajatele saadetakse elektroonilised märgise failid e-posti teel. Märgise saajad avaldatakse Tervise Arengu Instituudi veebilehel terviseinfo.ee.