Tervise edendamine / Töökohal

Märgise visuaal

  • 04. Detsember 2023

„Tervist edendav töökoht“ märgist annab välja Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga. Märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega.

TAI annab märgise taotlusprogrammi edukalt läbinud tööandjale kasutusse tasuta ja tähtajaliselt kolmeks aastaks. Märgise saajad avaldatakse Tervise Arengu Instituudi veebilehel terviseinfo.ee 2024. aastal pärast taotluste hindamist.  

Tähtaja möödumisel tuleb soovi korral uuesti taotleda märgise kasutamist. Märgise elemendid on logo, märgise nimetus ja aastaarv, mis tähistab selle väljaandmise aastat. Märgis on nii eesti- kui ka inglisekeelne.

Märgist sobib kasutada organisatsiooni interneti kodulehekülgedel, sotsiaalmeediaplatvormidel, reklaammaterjalidel, e-kirja jalustes, elektroonilistel või paberkandjal esitlusmaterjalidel (nt töökuulutused, plakatid, videoklipid jm).

Palume märgise kasutajatel lähtuda juhistest:

TET märgised koos