Tervise edendamine / Töökohal

Tunned tööandjana muret selle üle, kas Su töötaja saab ja soovib panustada organisatsioonis ka tulevikus? Eestis on vananev ühiskond, töötajaid tabavad igapäevaseid ja töiseid tegemisi piiravad tervisemured paraku juba aktiivses tööeas. Tööandjale on eelkõige tuntavad need kulud, mis on seotud näiteks pikalevenivate haiguspäevadega, milleks on vaja leida asendusi, uute töötajate värbamise ning väljaõppega. Tööandjal on töötajate heaolusse panustamisel siiski palju võita.

Märgise protsessi edukalt läbinud tööandjad saavad kasutada „Tervist edendav töökoht“ märgist kolmeaastase tähtajaga. Märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajad ja järjepidevalt tegeletakse turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega. Selline keskkond suurendab töötaja head enesetunnet ja võimekust panustada oma töös ning ning seeläbi paranevad ka organisatsiooni tulemused. Töötajate suurema motivatsiooni ja tootlikkusega kaasneb positiivse ja hooliva tööandja maine, mida „Tervist edendav töökoht“ märgis kannab.

Märgise taotlemise protsessi läbides saab tööandja terviklikuma ülevaate oma organisatsiooni tööohutuse, tervisedenduse ja juhtimise põhiprotsessidest, arenguvõimalustest ning pikajalise tegevusplaani töötajate heaolusse panustamisel.

Vaata ka: Kasu tööandjale