Tervise edendamine / Töökohal

Kasu tööandjale

  • 25. Aprill 2018

Töötervise edendamine parendab töötajate enesetunnet ja tervist ning seeläbi ettevõtte (äri)tulemusi.

Töökoha tervist edendavate tegevuste tulemuste hulka kuuluvad näiteks töölt puudumise vähenemine, töötajate motivatsiooni tõus, suurem tootlikkus. Lihtsam on uusi töötajaid värvata ning väheneb personalivoolavus, kuna tööandjal kujuneb positiivne ja hooliv maine.

Tänapäeval on paljud maailmas läbi viidud uuringud ja eri riikide kogemused kinnitanud 3 olulist asja:

  • ebatervislikud, ebaturvalised ja stressirohked töökohad lähevad tööandjatele igal aastal maksma tuhandeid miljoneid eurosid;
  • töökohal teostatud sekkumised võivad tuua kaasa märkimisväärseid edusamme ning nende abil on võimalik säästa vähemalt 20% kõnealustest kuludest;
  • laiaulatuslikud tervisliku töökohaga seotud sekkumised maksavad märksa vähem, kui ettevõttel nende tegemata jätmisel tõenäoliselt säästa õnnestuks, jäädes vahemikku 1,15 kuni 8 dollarit iga tervislike töökohtade loomisele kulutatud dollari kohta. Mõned tõhusad sekkumised on võimalik teostada ka praktiliselt tasuta. Näiteks juhendaja juhtimisstiili toetavamaks muutmine ei pruugi maksta midagi. Töötajate austamine ei maksa samuti midagi. Töötajate arvamuse küsimine neid otseselt puudutavate probleemide kohta ei maksa midagi. Samas on nii võimalik teostada olulisi muudatusi töökeskkonnas ja parandada olulisel määral töötajate vaimset ja füüsilist heaolu.

MÄRKSÕNAD: töökoht