Tervise edendamine / Töökohal

2024. a tegutsevad töökoha tervisedenduse kovisioonigrupid Pärnu-, Harju- ja Ida-Virumaal. Kokku on sel aastal tegutsemas viis tööandjate gruppi, mida veavad eest spetsialistid Tervise Arengu Instituudist, Tööinspektsioonist ja meie TET-võrgustikus tegutsevad tööandjate esindajad.

2024. a kovisioonigrupid on juba komplekteerunud TET-võrgustiku baasil. Soovime soodustada kohalikul tasandil koostööd töökoha tervisedendusega tegelevate tööandjate vahel, heade praktikate ja kogemuste jagamist ning selle kaudu toetada neid tööandjate spetsialiste ja juhte, kelle tööks on oma kolleegide ohutuse ja tervise eest hoolitsemine.

Lisainfo:
Katrin Kärner-Rebane
paikkondade tervise edendamise osakond
tel 513 9479
katrin.karner-rebane@tai.ee

2022. aastal toimus tervist edendavate töökohtade ehk TET-kovisiooni testprojekt.

Kokku osales kovisioonides 16 organisatsiooni esindajat Tallinnast ja Harjumaalt, kellest moodustasime kolm gruppi. Kovisioonid kestis juunist detsembrini, mille jooksul oli ava- ja lõpukohtumine ning igal grupil viis kovisioonikohtumist. Kohtumiste fookuses olid töötajate heaolu ja tervisedenduse teemad.

Kovisioon on teisisõnu kolleegidevaheline mentorlus. See on meetod, kus toimub kokkulepitud ajaraamis kontsentreeritult juhitud juhtumite arutelu, eri võimaluste peegeldamine ja iseseisev õppimine. Iga kohtumise käigus kuulatakse ja püütakse leida lahendusvõimalusi ühe grupiliikme teemale või jagatakse mõne ettevõtmise edulugu, samal ajal õpivad olukorrast kõik osalejad. Grupitöö aluseks on konfidentsiaalsus ja hinnanguvaba suhtlemine. TET-kovisioonide raames olid fookuses nii edulood kui ka asutuste proovikividele lahenduskäikude leidmine, näiteks kuidas kaasata ja jõuda tegevustega enamate kolleegideni, töösuhete teemad ja ka väga konkreetsete vaimse tervise muredega tegelemise võimalused.

Kovisioonimeetod ja selles osalemise kogemus oli enamikule osalejatest esmakordne, aga väga positiivne kogemus. Kokkuvõtvalt toodi välja järgmised ootused, mis täitusid:

  • kogemuste vahetamine
  • heade praktikate jagamine
  • uute mõttekaaslaste leidmine
  • meetod aitas genereerida uusi lahendusideid
  • kovisioonimeetodi abil töökaaslaste võimestamine.

„Sain oma juhtumitele väga praktilisi nõuandeid. Kovisioon näitas kui võimas on koostöö, et üksi pole vaja pusida – räägi inimestega. Olen huvitatud ka edaspidi sarnastes projektides osalemisest. Olen tänulik, et see võimalus tekkis“. /Tagasiside projektis osalejalt/

Projektis osalejate arvates tasub kovisioone rakendada TET-võrgustikus laiemalt. Kinnitust leidis asjaolu, et kovisioonide ühe eelisena õpivad grupiliikmed protsessi käigus üksteist paremini tundma. Kuigi testgruppide kohtumised enam ei jätku, teevad mitmed osalejad edasi koostööd ning suhtlevad üksteisega otse. Heast tagasisidest kantuna püüame laiendada edaspidi TET-kovisioone ka teistesse maakondadesse.