Tervise edendamine / Töökohal

2022. aastal alustasime TET kovisioonikohtumisi Harjumaa tööandjate kolme grupiga. Testprojekt kestab 2022. aasta lõpuni, mil kogume osalejatelt tagasisidet, et hinnata tegevuse tulemuslikkust ning kooskõla osalejate ootuste ja vajadustega. Gruppide edastatud tagasiside alusel kaalume kovisioonitegevuse laiendamist järgmistel aastatel ka mujale piirkondadesse.

Kovisioon on teisisõnu kolleegidevaheline mentorlus. See on meetod, kus toimub juhitud kontsentreeritud juhtumite arutelu, reflektsioon ja iseseisev õppimine. Sõltuvalt grupis osaleja eesmärgist on võimalik seada kohtumistel kokkulepitud fookus kas konkreetse probleemi või olukorra lahendamiseks, kogemuse jagamiseks vms. Iga kohtumise käigus kuulatakse ja püütakse leida lahendusvõimalusi ühe grupiliikme tervisedenduse teemale, samal ajal õpivad olukorrast kõik osalejad. Kohtumine aitab võimestada üksteist, leida oma tugevusi ning jagada kogemusi.

Mentorkohtumiste ja nõustamise käigus oleme saanud töökoha tervisedendusega tegelevatelt tiimidelt tagasisidet, et pärast viimaste aastate kriisisituatsioone ning „lukustumist“ tuntakse puudust otsesuhtlemisest ja üksteise kogemusest õppimisest. Väiksemate kovisioonigruppide üks eeliseid on see, et grupiliikmed õpivad protsessi käigus üksteist paremini tundma. Nii on lihtsam edaspidi ka otse üksteisega koostööd teha, küsida nõu või jagada koostööplaane.

Lisainfo:
Katrin Kärner-Rebane
paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist
tel 659 3968
katrin.karner-rebane@tai.ee