Tervise edendamine / Töökohal

Tervise Arengu Instituut viib ellu vanemlusprogrammi „Imelised aastad“, mis on suunatud 2–8-aastaste laste vanematele ja mõeldud lapsevanemate toetamiseks. Siiani korraldas Tervise Arengu Instituut programmi koostöös kohalike omavalitsustega, aga alates 2022. a sügisest soovime pakkuda seda võimalust tööandjatele oma ettevõttes või asutuses töötavate lapsevanemate toetamiseks. Suur osa tööealistest inimestest on töötaja rollile lisaks ka lapsevanemad. Laste kasvatamisega tuleb muresid ikka ette, nt sõnakuulmatus, probleemid eakaaslastega suhtlemisel, enesekehtestamine jms. Mured lastega tulevad tahtmatult töölegi kaasa, samamoodi nagu rõõm ja uhkusetunne oma pere üle.

Programm „Imelised aastad“ toetab vanemaid laste kasvatamisel, parandades rahulolu vanemaks olemisega ja vähendades vanemlikku stressi praktiliste oskuste omandamise abil. Programm kestab 14 nädalat ja seda juhivad kaks grupijuhti. Vanemad kohtuvad grupina kord nädalas (üks kohtumine kestab umbes kaks tundi), tutvuvad uue teemaga, vaatavad koos videoklippe ja teevad praktilisi harjutusi. Saadud teadmisi harjutatakse kodus oma lastega, et oskusi kinnistada ja seejärel jagatakse grupis oma kogemusi ka teistega. Ühes grupis osaleb kuni 14 lapsevanemat. Programmi teemad on lapse sotsiaalsete (nt jagamine, suhtlemine eakaaslastega) ja emotsionaalsete oskuste (nt tunnetega toimetulek) toetamine ja tugevdamine, tunnustamine, koduste reeglite ja rutiinide loomine, toimetulek jonniva lapsega.

Kui soovite kaasata oma organisatsioonis töötavaid lapsevanemaid programmi ja olla sel viisil suunanäitajateks teistelegi tööandjatele, võtke palun ühendust: katrin.karner-rebane@tai.ee. Programmi elluviimise ja korraldamise kulud katab tööandja.

Programmist saab lähemalt lugeda veebilehelt Tarkvanem.ee.