Tervise edendamine / Töökohal

Sellal, kui külluslikud palgad, hüvitised ja lisatasud võivad töötajaid ligi meelitada, on siiski töökohal valitsev õhkkond see, mis töötajaid kinni hoiab, kui nad juba seal on.

Enamiku tööandjate arvates on tervisliku lõpptulemuse saavutamisel määrava tähtsusega heade ametioskustega ja motiveeritud töötajate tööle võtmine ja tööl hoidmine. On väga kulukas võtta töötajad tööle, neid suunata ja välja õpetada, kuni nad töötavad tulemuslikult ja panustavad ettevõtte tegevusse.

Seitse kõige olulisemat tegurit töötajate tööl hoidmisel võiksid olla järgmised (ei ole esitatud tähtsuse järjekorras):

 1. juhtkonna/ülemuste kvaliteet, ettevõtte ja personali asjatundlik juhtimine
 2. juhtkonna-poolne töö/eraelu tasakaalu tunnustamine
 3. võimalused isiklikuks arenguks
 4. tööks vajalike oskuste omandamisega sammu pidamine
 5. avatud suhtlus
 6. kliendi vajadustele vastamine
 7. konkurentsivõimeline töötasu

Esimesed viis on selgelt seotud psühhosotsiaalse töökeskkonna kujundamisega.

Peale tööle võtmise ja tööl hoidmise kulude on olemas lugematu hulk statistiliste uuringute andmeid, mis tõendavad töökohaga seotud stressi või töötajate ebatervislike eluviiside kulukust ettevõtetele. Olgu siinkohal ära toodud mõned näited Kanada kohta:

 • kõrge stressitasemega töötajate tervishoiukulud on peaaegu 50% suuremad
 • stressiga seotud töölt puudumised lähevad Kanada töövõtjatele maksma umbes 3,5 miljardit dollarit aastas
 • vaimse tervise probleemid (nt. läbipõlemine) lähevad Kanada ettevõtetele kokku maksma 33 miljardit dollarit aastas
 • tööandjad maksavad täiendavalt 488 dollarit aastas iga istuva eluviisiga töötaja pealt
 • tööandjad maksavad täiendavalt 597 dollarit aastas iga ülemääraselt alkoholi tarbiva töötaja pealt
 • iga suitsetaja läheb ettevõttele maksma 2500 dollarit aastas

Samuti seostub äritegevuses esinev stress:

 • 19% töölt puudumise kuludega
 • 30% töövõimetushüvitistega
 • 40% käibe vähenemise kuludega
 • 60% töökohal toimunud õnnetuste kuludega

MÄRKSÕNAD: töökoht