Tervise edendamine / Töökohal

Ootame liituma kõiki ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone, kel on soov oma töökeskkonda tervislikumaks muuta!

TET-võrgustikus osalemine pakub mitmekesiseid partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust osaleda võrgustiku liikmetele mõeldud koolitus- ja nõustamisprogrammides.

Osalemiseks tervist edendavate töökohtade võrgustikus täida liitumisankeet.

Liitumine ja osalemine TET-võrgustiku programmides on tasuta.

Täidetud ja asutuse esindaja allkirjastatud ankeet saada palun Tervise Arengu Instituuti paikkondade tervise edendamise osakonna vanemspetsialistile Katrin Kärner-Rebasele (katrin.karner-rebane@tai.ee).

NB! 1. juulist 2023 liigub TET võrgustik ja selle koordineerimine Tervise Arengu Instituudist edasi Tööinspektsiooni. Uueks TET koordinaatoriks saab Tööinspektsiooni ennetuse ja teabe osakond ning esialgseks kontaktiks on osakonna juhataja Agnes Loot (Agnes.Loot@ti.ee).