Tervise edendamine / Töökohal

Ootame liituma kõiki ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone, kel on soov muuta oma töökeskkond tervist toetavamaks!

TET-võrgustikus osalemine pakub partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust saada jooksvalt töökoha tervisedenduse ja tööohutusega seotud infot ning koolitusvõimalusi Tervise Arengu Instituudilt, Tööinspektsioonilt jt partneritelt. Liitumine ja osalemine TET-võrgustiku programmides on tasuta.

Tervist edendavate töökohtade võrgustikus osalemiseks täida liitumisankeet.

Täidetud ja asutuse esindaja allkirjastatud ankeet saada palun Tervise Arengu Instituuti aadressil katrin.karner-rebane@tai.ee.

NB! Valitsuse tööplaani otsusega pidi liikuma TET-võrgustik ja selle koordineerimine Tervise Arengu Instituudist edasi Tööinspektsiooni alates 01.07.2023. Kuniks see üleminek realiseerub, on võrgustiku kontaktiks Tervise Arengu Instituudis Katrin Kärner-Rebane, paikkondade tervise edendamise osakonna vanemspetsialist, tel 513 9479, e-posti aadress katrin.karner-rebane@tai.ee.