Tervise edendamine / Töökohal

Ootame liituma kõiki ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone, kel on soov oma töökeskkonda tervislikumaks muuta!

TET-võrgustikus osalemine pakub mitmekesiseid partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust osaleda võrgustiku liikmetele mõeldud koolitus- ja nõustamisprogrammides.

Osalemiseks tervist edendavate töökohtade võrgustikus täida liitumisankeet.

Liitumine ja osalemine TET-võrgustiku programmides on tasuta.

Täidetud ankeet saada palun Tervise Arengu Instituuti paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialistile Katrin Kärner-Rebasele (katrin.karner-rebane@tai.ee).