Tervise edendamine / Töökohal

Tervist edendavate töökohtade võrgustiku struktuur toimib kahel tasandil.

Riiklik tasand

Tervist edendavate töökohtade teaduslik ja metoodiline juhtimine toimub Tervise Arengu Instituudi poolt, sh:

  • koolitamine,
  • teavitamine,
  • nõustamine,
  • juhendmaterjalide ja trükiste väljatöötamine,
  • uuringute läbiviimine,
  • ühtse infosüsteemi loomine,
  • mentorite supervisioon jne.

Töökoha tasand – tervisemeeskond

Tervisemeeskonna koosseis sõltub asutuse suurusest, personali koosseisust ja vajadusest. Esindatud peaksid olema nii tavaspetsialistid kui juhid.