Tervise edendamine / Töökohal

2022. a sügisel alustasime tööandjate toetusmudeli ja ka logo taotlemise ja väljastamise tingimuste uuendamist. Tervise Arengu Instituut on oma strateegias seadnud eesmärgiks tervist ja heaolu toetavate keskkondade soodustamise. Püüame ka edaspidi pakkuda süsteemsemat toetust nii tööandjatele kui ka nende tervisedendusega tegelevatele spetsialistidele, luues töökoha tervisedenduse hindamist hõlbustavaid tööriistu ja pakkudes tegevuse kavandamiseks toetavaid teenuseid.  

Soovime siduda TET-logo kasutamise enesehindamisküsimustikuga ja mentorkohtumistega, vt allpool toodud joonist. Arenduse eesmärk on pakkuda tööandjale rohkem tuge ja tagasisidet, et nii tööandjal kui ka Tervise Arengu Instituudil oleks organisatsioonide töökoha tervisedenduse protsessist ja tegevustest senisest parem ülevaade. Arendatavad tegevused annavad ka kolmandatele osalistele teada, et TET-logo kasutaja panustab vastutustundlikult ja jätkusuutlikult töökoha tervisedenduse protsessis, milles töötajad ja juhid teevad koostööd ohutu, tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava töökeskkonna arendamisel. Enesehindamisküsimustiku, logo taotlemise ning kasutamise tingimused on praegu töös ja plaanime need avaldada hiljemalt 2023. aasta I kvartali lõpus. Senikaua ei ole võimalik TET-logo kasutamisõigust taotleda.

TET sümboolika

Täiendava info või ettepanekute korral võta palun ühendust: katrin.karner-rebane@tai.ee