Tervise edendamine / Töökohal

TET-võrgustiku logod

  • 15. Veebruar 2022

Tervist edendavate töökohtade võrgustiku liikmetel on õigus kasutada võrgustiku tunnuslogo. Tunnuslogo kasutamiseks sõlmib liikmesorganisatsioon Tervise Arengu Instituudiga kokkuleppe.

Kokkuleppe sõlmimiseks pöörduge palun Tervise Arengu Instituuti e-posti aadressil katrin.karner-rebane@tai.ee

Korrektseks kasutamiseks tutvuge ka pdflogo kasutusjuhendiga.