Tervise edendamine / Töökohal

Tervisekalendri eesmärk abistada tööandjat töötajate tervist ja heaolu toetavate tegevuste korraldamisel. Tervisekalendri 10 kuu raames tutvustame töökohas tähelepanu väärivaid terviseteemasid ja anname nõu, mida võiks teha tööandja või mida saab iga töötaja ise oma tervise heaks ära teha. Iga organisatsioon võib võtta kasutusele ka oma asutuse tervisekalendri või siduda tegevused TAI pakutud teemadega. Tervisekuul osalemise ulatuse ja viisid saab iga organisatsioon ise valida. Selleks võib olla töötajate põhjalikum teavitus, neile aktiivse osalemise võimaluste pakkumine, uute oskuste õpetamine, heade kogemuste jagamine või muu tervist toetav tegevus.

Jaanuar: Loobu nikotiinist
Veebruar: Töörõõm algab meist endist
Märts: Puugid ja  Kriisi ületamine aitab saada tugevamaks üheskoos
Aprill: Kuidas vanemas eas tervislikult süüa ja liikuda
Mai: Kroonilised haigused ja töötamine
Juuni: Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal
September: Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist! Septembris ei joo!
Oktoober: Üksindus ja üksildus tööl
November: Aktiivne liikumine aitab hoida töötajal vaimu virgena
Detsember: Töö- ja eraelu tasakaal

Kui tööandjana tunned, et sul on jagada väärtuslikku kogemust mõnel terviseteemal, on koostöö ja kogemuste jagamine vägagi teretulnud. Kontaktid leiab terviseinfo.ee lehelt.